Så kan bilstödsmottagare få kompensation för bonus-malus

Nu har det utretts hur problemet med höjd fordonsskatt för personer med bilstöd kan rättas till. Försäkringskassan föreslår ett nytt extrabidrag till de som får orimligt hög fordonsskatt och som saknar möjlighet att välja.

LÄS ÄVEN: ”Personer med bilstöd blir de största förlorarna på bonus-malus”

Orättvis fordonsbeskattning under minst fyra år

Men det dröjer minst ett år innan bidraget kan införas – det vill säga mer än fyra år efter att den problematiska skatten infördes!

Endast för vissa som har tilläggsbidrag

Det nya bidraget föreslås riktas till personer som får bilstöd och som inte har möjlighet att välja en bil utan förhöjd fordonsskatt. Konkret innebär det bidrag till de som har bilstöd med tilläggsbidrag A eller B.

Förslaget beskrivs i detta dokument från Försäkringskassan.

Så funkar bilstödet och bonus-malus

Bilstödet består av fem olika bidrag: grundbidrag, anskaffningsbidrag, tilläggsbidrag, anpassningsbidrag och bidrag för körkortsutbildning. Tilläggsbidraget finns i tre olika former: för efteranpassning (A), för särskilt lämplig bil (B) och för särskilda originalmonterade anordningar (C).

Fordonsskattens bonus-malus-system infördes i juli 2018. Det innebär att de som köper bil med låga utsläpp kan få en bonus (lägre skatt) medan de som köper bil med höga koldioxidutsläpp får betala extra hög skatt. Den högre skatten har drabbat många som på grund av sin funktionsnedsättning behöver en större bil.