Så vill FUB stoppa spridning av coronaviruset till LSS-bostäder

Kommunerna får inte låta personal gå mellan äldreomsorg, hemtjänst och LSS-bostäder. Uppmaningen kommer från Riksförbundet FUB.
I en skrivelse varnar FUB för att det skulle leda till ökad smittspridning.

”Under de senaste veckorna har Folkhälsomyndigheten dagligen uppmärksammat den höga andelen dödsfall på grund av covid-19 inom äldreomsorgen, framför allt på äldreboenden. Det förefaller troligt att smittan spridits av personal”, skriver FUB till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Personal får täcka upp i gruppbostäder

”FUB befarar att coronaviruset nu även riskerar att spridas i LSS-bostäder. Flera dödsfall har, enligt uppgift i media, redan inträffat i gruppbostäder. Vi får signaler om att socialtjänsten i vissa kommuner schemalägger extrapersonal inom äldreomsorgen, så att de även får täcka upp för sjuk personal i grupp- och servicebostäder. Vikarierna är ofta timanställda och har därför inte råd att sjukskriva sig om de känner sjukdomssymptom.”

Handfast arbetsledning saknas

FUB påpekar också att enhetschefen i grupp- eller servicebostaden oftast har ansvar för så många verksamheter att ”hen sällan eller aldrig är på plats för handfast arbetsledning”.

Fetma och diabetes ökar risken

Enligt FUB kan personer med en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismdiagnos ingå i en av riskgrupperna för pandemin. Det beror bland annat på att fetma är vanligare i den här gruppen. Diabetes är också mycket vanligare.

”Vi vill att myndigheterna rekommenderar kommunerna att inte lägga scheman så att samma personer arbetar med både äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder,” skriver FUB.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *