Nyheter

Så vill FUB stoppa spridning av coronaviruset till LSS-bostäder


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
”Vi vill att myndigheterna rekommenderar kommunerna att inte låta personal gå mellan äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder”

Bild från LSS-bostad. Foto: Linnea Bengtsson

Bild från en gruppbostad. Foto: Linnea Bengtsson

 

Kommunerna får inte låta personal gå mellan äldreomsorg, hemtjänst och LSS-bostäder. Uppmaningen kommer från Riksförbundet FUB.
I en skrivelse varnar FUB för att det skulle leda till ökad smittspridning.

”Under de senaste veckorna har Folkhälsomyndigheten dagligen uppmärksammat den höga andelen dödsfall på grund av covid-19 inom äldreomsorgen, framför allt på äldreboenden. Det förefaller troligt att smittan spridits av personal”, skriver FUB till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Personal får täcka upp i gruppbostäder

”FUB befarar att coronaviruset nu även riskerar att spridas i LSS-bostäder. Flera dödsfall har, enligt uppgift i media, redan inträffat i gruppbostäder. Vi får signaler om att socialtjänsten i vissa kommuner schemalägger extrapersonal inom äldreomsorgen, så att de även får täcka upp för sjuk personal i grupp- och servicebostäder. Vikarierna är ofta timanställda och har därför inte råd att sjukskriva sig om de känner sjukdomssymptom.”

Handfast arbetsledning saknas

FUB påpekar också att enhetschefen i grupp- eller servicebostaden oftast har ansvar för så många verksamheter att ”hen sällan eller aldrig är på plats för handfast arbetsledning”.

Fetma och diabetes ökar risken

Enligt FUB kan personer med en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismdiagnos ingå i en av riskgrupperna för pandemin. Det beror bland annat på att fetma är vanligare i den här gruppen. Diabetes är också mycket vanligare.

”Vi vill att myndigheterna rekommenderar kommunerna att inte lägga scheman så att samma personer arbetar med både äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder,” skriver FUB.

Fler artiklar om detta ämne

Coronakrisen
Eva Borgström. Foto: Linnea Bengtsson
Personer med LSS drabbas av åtstramningar i pandemins skugga
Risken ökar nu för att personer med intellektuell funktionsnedsättning blir sittande hemma, isolerade i LSS-bostäder
Coronakrisen
Karin Flyckt. Foto: Linnea Bengtsson.
Så har covid-19 slagit inom LSS-boende och assistans
Inom LSS-boende har 2 % smittats jämfört med 0,8 % för hela befolkningen. För personer med assistans är andelen 1,3 %
Coronakrisen
Maria Persdotter. Foto: Linnea Bengtsson
”Funkisföräldrar vågar inte lita på rekommendationerna”
Myndigheterna ställer till det för familjerna. Om man har ett barn som behöver andningshjälp kan man inte chansa

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *