Särskolebeslut får kritik i alla kommuner som granskats | HejaOlika

Särskolebeslut får kritik i alla kommuner som granskats

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Humana

De flesta kommunerna tycks slarva med särskoleplacering av elever. Alla  som Skolinspektionen hittills har granskat får kritik för brister i utredningarna. Nu måste utredningar göras om och stöd ges för elever som ska byta till grundskola.

– Det är viktigt att särskolan inte tar emot elever som kan nå målen i grundskolan. Det är skolans skyldighet att erbjuda det stöd eleven behöver i grundskolan. Man måste komma ihåg att det kan få livslånga konsekvenser för barnen, om de lämnar grundskolan för att börja i särskolan istället, säger Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör.

Skolinspektionen granskar handläggning och utredning inför särskoleplacering i 30 slumpivs utvalda kommuner. Hittills har man publicerat granskningsresultaten för 18 kommuner och hos samtliga har man alltså funnit brister.

När det finns brister i utredningen måste kommunen komplettera eller göra om utredningen och fatta att nytt beslut om mottagande i särskolan för det barnet.
Om den nya utredningen visar att barnet inte har rätt till särskola ska barnet börja i grundskolan i stället.
I så fall måste kommunen erbjuda det stöd som eleven behöver för att klara sin skolgång i grundskolan, betonar Skolinspektionen.

Det är mycket viktigt att det görs en grundlig utredning innan en elev börjar i särskola. En felplacering kan få förödande konsekvenser.

– Att låta ett barn börja i särskola kan underlätta skolgången och vara till stor hjälp för de elever som faktiskt inte har möjlighet att nå kunskapsmålen i grundskolan. Samtidigt kan ett beslut om att låta ett barn börja i särskolan få många och långtgående konsekvenser för resten av livet. Därför är det viktigt att de utredningar som ska göras inför ett mottagande i särskola verkligen är kompletta och att de lever upp till de krav på hög kvalitet som finns formulerade i skollagen, skriver Skolinspektionen på sin webbsajt.

Publicerad:
2010-11-30

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
felplacering, felplacering i särskola, felplaceringar, särskola


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

STÄNG
Skip to content