Särskolebeslut får kritik i alla kommuner som granskats

De flesta kommunerna tycks slarva med särskoleplacering av elever. Alla  som Skolinspektionen hittills har granskat får kritik för brister i utredningarna. Nu måste utredningar göras om och stöd ges för elever som ska byta till grundskola.

– Det är viktigt att särskolan inte tar emot elever som kan nå målen i grundskolan. Det är skolans skyldighet att erbjuda det stöd eleven behöver i grundskolan. Man måste komma ihåg att det kan få livslånga konsekvenser för barnen, om de lämnar grundskolan för att börja i särskolan istället, säger Ann-Marie Begler, Skolinspektionens generaldirektör.

Skolinspektionen granskar handläggning och utredning inför särskoleplacering i 30 slumpivs utvalda kommuner. Hittills har man publicerat granskningsresultaten för 18 kommuner och hos samtliga har man alltså funnit brister.

När det finns brister i utredningen måste kommunen komplettera eller göra om utredningen och fatta att nytt beslut om mottagande i särskolan för det barnet.
Om den nya utredningen visar att barnet inte har rätt till särskola ska barnet börja i grundskolan i stället.
I så fall måste kommunen erbjuda det stöd som eleven behöver för att klara sin skolgång i grundskolan, betonar Skolinspektionen.

Det är mycket viktigt att det görs en grundlig utredning innan en elev börjar i särskola. En felplacering kan få förödande konsekvenser.

– Att låta ett barn börja i särskola kan underlätta skolgången och vara till stor hjälp för de elever som faktiskt inte har möjlighet att nå kunskapsmålen i grundskolan. Samtidigt kan ett beslut om att låta ett barn börja i särskolan få många och långtgående konsekvenser för resten av livet. Därför är det viktigt att de utredningar som ska göras inför ett mottagande i särskola verkligen är kompletta och att de lever upp till de krav på hög kvalitet som finns formulerade i skollagen, skriver Skolinspektionen på sin webbsajt.