Skola utan tillgängliga läromedel

Fredrik Malmberg, SPSM. Foto: Linnea Bengtsson.

Fredrik Malmberg, SPSM. Foto: Linnea Bengtsson.

Ofta verklighet för elever med funktionsnedsättning

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

Många elever med funktionsnedsättning får aldrig en rättvis chans i skolan. Förklaringen är att tillgängliga läromedel ofta saknas.

Det vill Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, nu ändra på.

Myndigheterna har tillsammans gjort en översyn som avslöjar stora luckor i utbudet av läromedel.

Översynen har idag överlämnats till regeringen, tillsammans med en rad förslag på åtgärder.

– Att det finns läromedel som passar elevers olika behov är en viktig del i att skapa en tillgänglig lärmiljö, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM.

Brist på utbud, kunskap och skolornas ekonomiska prioriteringar är de främsta orsakerna till att elever och studerande blir utan de läromedel som krävs för en likvärdig utbildning.

Läs mer

Bristande tillgång till läromedel för elever med funktionsnedsättning

Publicerad:
2018-01-31

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM, skola


ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana