Skola utan tillgängliga läromedel

Många elever med funktionsnedsättning får aldrig en rättvis chans i skolan. Förklaringen är att tillgängliga läromedel ofta saknas.

Det vill Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, nu ändra på.

Myndigheterna har tillsammans gjort en översyn som avslöjar stora luckor i utbudet av läromedel.

Översynen har idag överlämnats till regeringen, tillsammans med en rad förslag på åtgärder.

– Att det finns läromedel som passar elevers olika behov är en viktig del i att skapa en tillgänglig lärmiljö, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM.

Brist på utbud, kunskap och skolornas ekonomiska prioriteringar är de främsta orsakerna till att elever och studerande blir utan de läromedel som krävs för en likvärdig utbildning.

Läs mer

Bristande tillgång till läromedel för elever med funktionsnedsättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *