Socialstyrelsen: Bostad och jobb krävs för lyckad behandling

Bostad och jobb får ökad betydelse i Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruksbehandling.
– En stabil boendesituation är ofta en förutsättning för att kunna delta i behandling och för att komma ifrån ett missbruk eller beroende, säger Socialstyrelsens projektledare Maria Branting.

Utan bostad ökar risken för att missbruk utvecklas eller förvärras. Det är vanligt att en negativ spiral uppstår där problemen förstärker varandra, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

De nya riktlinjerna talar om ”bostad först”, vilket innebär att personen får en mer eller mindre permanent bostadslösning omedelbart.

Man tar också upp ”alternativet vårdkedja”. Det innebär att man gradvis tar steg för att klara av att ha ett eget boende med målsättningen att få ett eget hyreskontrakt. Varje steg är knutet till vård- och behandlingsinsatser.

De nya riktlinjerna rekommenderar vidare individanpassat stöd till arbete.

– Brist på sysselsättning kan vara ett hinder för att behandlingen och återanpassningen i samhället ska lyckas. Det är en av de vanligaste orsakerna till återfall, säger Nils Stenström, utredare vid Socialstyrelsen.

Riktlinjerna rekommenderar också psykosocialt stöd till vuxna anhöriga och andra närstående.

 

Ökat fokus på boende och jobb. Läs mer om de nya riktlinejrna för vård och stöd vid missbruk och beroende på Socialstyrelsens webb.

  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.