Sparar 2 miljarder mer än väntat på assistans

Nu sänker Försäkringskassan kraftigt prognosen för den statliga assistansersättningen. Den nya prognosen som kom idag innebär att man räknar med att spara 2,2 miljarder kronor jämfört med det anslag man tilldelats.

Försäkringskassan har tilldelats 25,9 miljarder för assistansersättningen men räknar nu inte med att göra av med mer än 23,7 miljarder.

Förklaringen är att antalet användare av assistans har minskat sedan november 2015. Och nu har minskningen dessutom accelererat under januari-mars i år.

Nu räknar Försäkringskassan med 15 420 assistansanvändare för år 2017 vilket är drygt 3 procent färre än 2016.

Samtidigt säger man att prognosen är osäker på längre sikt, även om man bedömer att ”minskningen avtar” under 2018 och sedan ligger kvar på samma nivå till och med år 2021.

Försäkringskassan rapporterar också besparingar genom att antalet medeltimmar per användare har minskat de senaste månaderna (till och med februari). Tidigare har antalet medeltimmar ökat under en längre tid.

Efter en nedgång av antalet medeltimmar under perioden september-februari har dock trenden vänt och timantalet har åter börjat öka, uppger Försäkringskassan.

Läs mer

Försäkringskassan pressmeddelande