Ställ inte utsatta mot varandra!

Jag och några andra personer i FUB har i många år jobbat på att vår kommun ska bli en bra kommun för personer som tillhör LSS.

Det har inte varit en lätt resa under vilken våra medlemmars behov vid flera tillfällen ställts mot andra grupper med andra behov. En förvaltningschef ifrågasatte varför vår grupp ska ha goda levnadsvillkor men inte gruppen med äldreomsorg. Det föranledde mig att skriva inlägget ”Bunta inte ihop funktionshinderomsorg LSS med äldreomsorg”, på reclaimlss.org. Det finns ju stora skillnader inte minst i tidsperspektivet. Vilken 30 åring vill ha sina behov jämförda med sina mor- och farföräldrars?

Ett tidigare kommunalråd ville få oss att minska våra krav med jämförelsen ”hur ungdomar har det i Afrika”. Han fick göra en pudel!

I oktober förra året pekar vår finansminister ut besparingar i personlig assistans som nödvändiga för att klara av flyktingmottagandet! Jag har inte sett någon pudel?

Och nu har det hänt igen, att ännu en minister ställer utsatta grupper mot varandra. I direktiven till nya LSS-utredningen skriver hon att ”förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen”.

Det vill säga att, om vi inte försämrar för gruppen som har personlig assistans, så saknas pengar till övriga nio LSS-insatser!

Varifrån fick hon det, det är inte ens samma kassa?

Till saken hör att hon pekar ut kostnaden för assistansersättningen som huvudproblemet i stycket om Behov av insatserna. Nio av tolv sidor handlar i detta stycke om personlig assistans. Spara pengar i assistansen kommer märkligt nog före ”hur insatserna som regleras av LSS har utvecklats” och ”hur insatserna förmår uppfylla syftet med lagstiftningen”. Båda de senare är väl viktigare vid en översyn? Också brister i ”likvärdighet” och ”rättsäkerhet” samt ”kommunala riktlinjer” nämns. De är nog så viktiga för demokrati och jämlikhet.

I slutsatsen som följer finns tre delar:
• Insatserna i LSS behöver moderniseras och bättre anpassas
• Kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen måste brytas
• Regelverket som styr personlig assistans och ersättningen för sådan behöver bli väsentligt tydligare i alla sina delar

En otydlig ”moderniseras” och två tydliga ”spara pengar”.

I stycket uppdraget upprepas att spara pengar i assistansersättningen för att finansiera utvecklingen av de övriga LSS-insatserna!

Olika persongrupper i LSS ställs mot varandra!

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *