Stärk de anställda – straffa de som bryter mot LSS

Inför ett personligt tjänstefelsansvar – men stärk också de anställdas ställning.
Det är två av åtgärderna som forskarna på ESO föreslår för att förhindra att beslutsfattare i kommuner inte följer lagar som LSS.

Rapporten ”Maktutövning under lagarna?” släpptes tidigare i april av ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, vid Finansdepartementer.

Forskarna anser att det är mycket viktigt att kommunernas trots mot både lagar och domar stoppas.
Medborgarna måste kunna lita på myndigheterna. Kommunalt trots kan urholka respekten för hela rättssystemet. Varför ska en medborgare följa lagar när en kommun inte gör det? resonerar forskarna.

Rapporten går igenom rättsläget och tidigare utredningar. En slutsats är att det idag är svårt att komma åt trotset och att det därför behövs bättre metoder.

”Det enskilt mest betydelsefulla och juridiskt mest rimliga är att inför sanktioner riktade mot enskilda beslutsfattare”, heter det i rapporten.

Rapporten föreslår:

* Utred ett utvidgat straffrättsligt tjänstefelsansvar med tillhörande sanktionsmöjligheter.

* Inför åtalsplikt för kommunala arbetsgivare vid vissa typer av brott.

* Förtydliga de kommunanställdas funktion och ansvar med ett särskilt kapitel i kommunallagen som stärker deras ställning (till exempel genom en möjlighet att anmäla avvikande uppfattning vid beslut) och reglerar hanteringen av förtroendeskadliga bisysslor.

* Skärp kravet på rättelse i kommunallagen så att en kommun i större omfattning än idag ska vara tvungen att rätta beslut som upphävts av domstol.

* Ändra huvudregeln för verkställighet av kommunala beslut så att det i mindre omfattning än idag kan ske innan klagotiden löpt ut.

* Inför en möjlighet för förvaltningsdomstol att förena verkställighetsförbud med ett vite.

 

Maktutövning under lagarna?

Hela rapporten finns att hämta på webbsidan för ESO.