Stödet som ska hjälpa 47000 unga ut i samhället ”fungerar inte”

Försäkringskassan anser att dagens utformning av aktivitetersättningen inte fungerar som det är tänkt.

Annons

Annons för Ottobock

Annons

Annons för Etac

Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat kraftigt de senaste 10 åren – från 29 000 personer till 47 000.

Samtidigt slår Försäkringskassan larm om att ersättningen ”inte är en fungerande väg” att uppnå målen om att de unga ska kunna delta aktivt i samhällsliv och arbetsliv.

– Studier visar att få lämnar aktivitetsersättningen för arbete, säger Ingeborg Watz Forslund.

Försäkringskassan har släppt en ny analys som visar att de här personerna ofta tidigare har haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer fortsätta få det efter att de fyllt 30 år (då aktivitetsersättningen upphör).

Försäkringskassan lyfter fram detta som viktiga slutsatser av analysen:

Unga med aktivitetsersättning har ökat stadigt, från 29 000 personer år 2005 till drygt 47 000 personer år 2015. Ungefär lika många kvinnor som män har haft ersättningen under perioden.

60 procent av de som har aktivitetsersättning har som barn haft vårdbehov som gett deras föräldrar rätt till vårdbidrag.

En majoritet, 60 procent, av de med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga stannar i ersättningen tills de uppnår den övre åldersgränsen på 30 år.

Av de som lämnar aktivitetsersättningen vid 30 års ålder går ungefär hälften direkt över till sjukersättningen. Det är något vanligare för män än för kvinnor att gå över till sjukersättning.

Läs mer i Försäkringskassans pressmeddelande

Allt fler unga får aktivitetsersättning

Publicerad: 2017-11-01

Av: Redaktionen

Nyckelord: Försäkringskassan, aktivitetsersättning, arbete

Annons

Annons för Durewall.se

Annons

Annons för HumanaAnnons för krisberedskap