Stora brister i tillgänglighet på skolgårdar

Tillgängliga skolgårdar är långt ifrån en vanlig syn. Endast 16 procent av landets kommuner uppger att skolgårdarna i kommunen är tillgänglighetsanpassade, i Humanas tillgänglighetsbarometer.

– Arbetet med att göra samhället tillgängligt för alla går för långsamt, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

För sjätte året i rad har Humana, tillsammans med organisationen Hjärnkraft, genomfört en tillgänglighetsbarometer, där 181 kommuner i en enkätundersökning har fått redovisa hur de arbetar med tillgänglighet.

– Många kommuner visar framfötterna, men fortfarande finns tydliga brister, till exempel i form av skolgårdar som stänger ute många med funktionsnedsättningar, säger Jonatan Arenius.

En av de mest allvarliga bristerna Humana upptäckt är att så pass få kommuner har tillgängliga skolgårdar. Och hälften av kommunerna saknar dessutom beslut eller plan för att åtgärda bristerna.

– Om kommunerna menar allvar med att alla invånare ska ha rätten till ett bra liv behövs fler insatser för att göra samhället tillgängligt för alla. Det känns särskilt beklämmande att många kommuner har bristande tillgänglighet i skolmiljön. Där om någonstans borde kommunerna försöka vara föredömligt tillgängliga, säger Jonatan Arenius.

Övriga brister som framkommit är bland annat att sex av tio kommuner saknar mål om tillgänglighet i sina översiktsplaner. Samt att bara fyra av tio har en strategisk plan för att anställa personer med funktionsnedsättning.

Samtidigt som att det finns vissa positiva resultat. När det kommer till tillgängliga webbplatser, uppger hela 70 procent av kommunerna att de uppfyller viktiga krav för tillgängliga webbplatser. Och bäst betyg i årets tillgänglighetsbarometer ges till Borås stad, Gävle kommun och Osby kommun.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *