Stora vinster för arbetsgivare som stödjer anhöriga

Stressen minskar och med den de stressrelaterade sjukdomarna. Det blir färre som måste sluta, så personalomsättningen minskar. Arbetsgivaren blir attraktiv och stärker sitt varumärke. Se där, tre vinster att göra för den arbetsgivare som kan vara flexibel och inse att anställda också kan vara anhöriga.

Detta är vad projektet ”Arbetsgivare för anhöriga” handlar om. Det drivs under perioden 2012-2014 av Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, i samverkan med Anhörigas Riksförbund och arbetsgivare inom privat och offentlig verksamhet.

På Anhörigriksdagen i Varberg gav projektkoordinatorn Karin Holmåker, Kalmar, en lägesrapport tillsammans med Carin Wallman, anhörigkonsulent i Karlstad kommun, och Ingrid Sandelin från anhörigföreningen i Hörby.

Karin Holmåker berättade att det nu är nio olika arbetsgivare som är med i projektet, kommuner, stora och små företag, offentlig och privat verksamhet med bra spridning över landet. Vissa vill få med alla avdelningar för att få en helhetssyn, andra ansluter delar av verksamheten först. Projektet drivs bland annat genom fysiska nätverk, event, stöd till medlemmar och samrådsgrupper. Man arbetar med att påverka politiker, arbetsgivare och fack.

 

Foto
Ingrid Sandelin från anhörigföreningen i Hörby och Carin Wallman, anhörigkonsulent i Karlstad kommun, berättade om sina kontakter med arbetsgivare. Foto: Anders Lindström.

 

Faktum är att mer än två tredjedelar av de 1,3 miljoner svenskar som på olika sätt tar hand om anhöriga är i arbetsför ålder, och i de flesta arbetsgrupper torde det därför finnas någon som har de dubbla rollerna. För så många som 100 000 människor i landet kan det handla om att behöva gå ned i tid eller säga upp sig helt för att kunna klara sin roll som anhörig.

Å andra sidan kan det för många vara en lättnad bara att tala med sin arbetsgivare och veta att det finns möjligheter att gå ifrån, arbeta hemifrån eller på annat sätt få anpassa sitt arbete. Den vetskapen kan hjälpa, även för den som sedan aldrig eller sällan behöver utnyttja möjligheterna.

Projektet ”Arbetsgivare för anhöriga”, som finansieras av socialdepartementet, drogs igång i samband med just Anhörigriksdagen 2012, och skall fortsätta i sin nuvarande form fram till kommande årsskifte.

Karin Holmåker, som arbetar i projektet tillsammans med medarbetaren Annika Schaefer, hoppas på en fortsättning för verksamheten i någon form även i framtiden.

På frågan om hon är nöjd med att ha fått med nio arbetsgivare svarar hon diplomatiskt:

– Jag är nöjd med blandningen! Sedan har jag förstått att det kan vara en lång beslutsväg – det kan ta tid innan vi får en arbetsgivare att gå med.