Svårare få jobb för funktionshindrade

Foto på Lena Liljebäck.Antalet lediga arbetsplatser har sjunkit med en tredjedel jämfört med förra året. Enligt Arbetsförmedlingen fick de in 14 000 färre nyanmälda lediga platser under juli månad i år jämfört med juli förra året. De som drabbas är bland annat personer med funktionshinder.

– Arbetsmarknadsläget har blivit sämre. Efterfrågan på arbetskraft sjunker och vi räknar med att vi nästa år kommer ha cirka 15 000 personer mindre ute i arbete. Det kommer bli tuffare och då blir det svårare för de grupper som har svårt att slå sig ut på arbetsmarknaden. Men samtidigt är gruppen funktionshindrade en prioriterad grupp hos oss och vi kommer börja arbeta ännu mer aktivt med att informera företag om insatser som till exempel lönebidrag, berättar Lena Liljebäck, tf generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen måste nu bli bättre på uppsökande verksamhet och stärka kontakterna med arbetsgivare för att mer aktivt ”hitta” jobb till bland annat personer med funktionshinder.

I takt med att färre lediga platser droppar in hos Arbetsförmedlingen får färre arbetssökande jobb. I jämförelsen mellan juli 2008 och juli 2007 kan man se en minskning med 26 procent. I juli i år påbörjade 30 000 av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen någon form av arbete, en minskning med 10 000 personer jämfört med förra året. Av dessa var 2 400 sökande med funktionshinder och 4 900 ungdomar under 25 år.

Men att ungdomar med funktionshinder är en utsatt grupp som har svårare att skaffa sig arbete är ingen nyhet. Enligt riksrevisor Karin Lindell, som har riksrevisionens utredning ”Utanförskap på arbetsmarknaden – Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga” bakom sig, har Arbetsförmedlingen misslyckats i sitt arbete med att slussa ut personer med funktionshinder på arbetsmarknaden.

– Man måste bli bättre på att matcha de arbetssökande med rätt arbetsplatser. Det är viktigt att åka ut på arbetsplatsbesök och att hela tiden ompröva lönebidrag om en person får det, säger hon.

Lena Liljebäck lovar att man nu ska bli bättre på att informera arbetsgivarna för att förbättra förutsättningarna för personer med funktionshinder. Och det behövs, när man samtidigt ser att antalet personer med lönebidrag sjunker.

– Det beror delvis på att några personer fått anställning och inte längre behövt lönebidrag. Men mest beror det på att det är färre företag som anställt personer med lönebidrag som insats, säger Lena Liljebäck.

www.arbetsformedlingen.se
www.riksrevisionen.se

För mer information om lönebidrag: www.arbetsformedlingen.se/ admin/Documents/faktablad/lonbid.pdf

Läs mer på foraldrakraft.se: Misslyckat arbete av Arbetsförmedlingen