Sverige måste satsa statliga pengar för att rädda Special Olympics 2021

DEBATT. I februari nästa år skulle vi i Sverige stått värd för Special Olympics World Winter Games – världens största idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En unik möjlighet att med hjälp av Special Olympics-facklan rikta rampljuset mot nya förebilder inom idrottsrörelsen. Förebilder som representerar en målgrupp som verkligen skulle behöva det.

Beslutet att ställa in Special Olympics World Winter Games 2021 väcker förstås en stor besvikelse bland de tusentals aktiva från över 100 länder. Men besvikelsen handlar inte bara om den egna upplevelsen. Många ställer sig frågan hur det kunde bli så här. Det ärliga svaret är att regeringen, vi i rikspolitiken och för den delen även Riksidrottsförbundet (RF) inte gjort det vi kunde, skulle och det vi borde ha gjort.

Politisk enighet om behovet av jämlik hälsa

Problemet är egentligen inte att det råder brist på politiskt stöd. I Sveriges riksdag råder en närmast total politisk konsensus om behovet av en jämlik folkhälsa. 2018 antog riksdagen i konsensus ett tillkännagivande om att idrotten måste förbättra måluppfyllandet avseende parasporten.

Och ändå missar vi chansen när vi har öppet mål! Beslutet berodde på att det inte går att genomföra den här typen av event helt på kommersiell grund och att det inte ges statliga stöd för enskilda event i Sverige.

Självklart delar vi från Liberalerna uppfattningen att kommersiellt gångbara events inte ska finansieras med skattemedel. Men både för Special Olympics och många av parasportens evenemang gäller helt andra premisser. Här saknas ofta de kommersiella förutsättningarna med publik- och sponsorintäkter. Det vet alla.

Å andra sidan finns stora långsiktiga samhällsvinster att hämta. Vi vet att personer med olika typer av funktionsnedsättning som är aktiva i idrott har en bättre hälsa, känner en större tillfredsställelse med livet och har högre deltagande i utbildning och arbetsmarknad. Studier visar att samhället sparar minst 330 000 kronor per år och person med funktionsnedsättningar som får chansen att bli aktiv inom idrotten.

Synen på idrott bör förändras

Det här är insikter som borde leda till en förändrad syn. Det är bra att RF, som har till uppgift att se till att de statliga medel som anslås till idrotten, nu har ett allt tydligare fokus på att få fler att röra sig och att göra idrotten mer jämlik. Men det räcker inte. Tidigare utvärderingar att den samlade idrotten har en bra bit kvar för att uppfylla målen.

Att avsätta särskilda medel till stöd för Special Olympics World Winter Games hade varit ett sätt att knäcka koden för verklig inkludering för en målgrupp som ofta är svår att nå.

Minska den onödiga ohälsan

Från Liberalerna kämpar vi för personer med intellektuell funktionsnedsättning och kommer att fortsätta agera för att se till att det finns stöd för den här sortens folkhälsosatsning.

Dels handlar det inte om stora pengar i sammanhanget, dels är det en ren investering som vi samhällsekonomiskt snabbt kan räkna hem genom att minska den fullständigt onödiga ohälsa som drabbar personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Christer Nylander
Ordförande i Riksdagens kulturutskott, (L)

Bengt Eliasson
Funktionsrättspolitisk talesperson
Riksdagsledamot (L)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *