Nyheter

Täpper till hålet i diskrimineringslagen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Lagändring föreslås börja gälla 1 maj 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har lämnat in en lagrådsremiss om att diskrimineringslagen ska omfatta även småföretag. Foto: Kristian Pohl.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har lämnat in en lagrådsremiss om att diskrimineringslagen ska omfatta även småföretag. Foto: Kristian Pohl.

 

Nu tänker regeringen täppa till det mest kritiserade hålet i diskrimineringslagen.
I en lagrådsremiss föreslås att även småföretag ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

”Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag. Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Samtidigt påminner regeringen om att förbudet mot diskriminering inte blir totalt. I varje enskilt fall ska det göras en ”skälighetsbedömning” som ska ta beakta mindre företags förmåga att vidta åtgärder.

Förbudet mot bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen i januari 2015. Företag med färre än tio arbetstagare har dock varit undantagna.
Den lagändring som regeringen nu föreslår ska börja gälla i maj 2018.

 

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *