Täpper till hålet i diskrimineringslagen

 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har lämnat in en lagrådsremiss om att diskrimineringslagen ska omfatta även småföretag. Foto: Kristian Pohl.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har lämnat in en lagrådsremiss om att diskrimineringslagen ska omfatta även småföretag. Foto: Kristian Pohl.

Lagändring föreslås börja gälla 1 maj 2018

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

Nu tänker regeringen täppa till det mest kritiserade hålet i diskrimineringslagen.
I en lagrådsremiss föreslås att även småföretag ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

”Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag. Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Samtidigt påminner regeringen om att förbudet mot diskriminering inte blir totalt. I varje enskilt fall ska det göras en ”skälighetsbedömning” som ska ta beakta mindre företags förmåga att vidta åtgärder.

Förbudet mot bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen i januari 2015. Företag med färre än tio arbetstagare har dock varit undantagna.
Den lagändring som regeringen nu föreslår ska börja gälla i maj 2018.

Publicerad:
2017-06-16

Av: Redaktionen

Nyckelord:


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Särnmark