Täpper till hålet i diskrimineringslagen | HejaOlika

Täpper till hålet i diskrimineringslagen

 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har lämnat in en lagrådsremiss om att diskrimineringslagen ska omfatta även småföretag. Foto: Kristian Pohl.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har lämnat in en lagrådsremiss om att diskrimineringslagen ska omfatta även småföretag. Foto: Kristian Pohl.

Lagändring föreslås börja gälla 1 maj 2018

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

Nu tänker regeringen täppa till det mest kritiserade hålet i diskrimineringslagen.
I en lagrådsremiss föreslås att även småföretag ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

”Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag. Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Samtidigt påminner regeringen om att förbudet mot diskriminering inte blir totalt. I varje enskilt fall ska det göras en ”skälighetsbedömning” som ska ta beakta mindre företags förmåga att vidta åtgärder.

Förbudet mot bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen i januari 2015. Företag med färre än tio arbetstagare har dock varit undantagna.
Den lagändring som regeringen nu föreslår ska börja gälla i maj 2018.

Publicerad:
2017-06-16

Av: Redaktionen

Nyckelord:


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content