Tidvis och Hogia i nytt samarbete inom personlig assistans

Tidvis, ett IT-system för assistansbolag, inleder ett samarbete med Hogia, en jätte på ekonomisystem. Samarbetet är en del i Tidvis planer på att expandera mycket snabbt under de närmaste två åren.

– Under 2018 bör vi komma upp i mer än 10 000 användare, en tiodubbling jämfört med vad vi har idag , säger Mattias Lind som är bolagets vd och ägare.

Det betyder ändå att Tidvis, som är ett företag baserat i Borås, har långt kvar till de mer än 35 000 användare som konkurrenten Aiai uppger sig ha.

Och marknaden tycks räcka till för flera leverantörer av IT-system. Vilket system som assistansbolagen väljer handlar om många frågor som användargränssnitt och funktioner.

Tidvis profilerar sig som det mest kompletta systemet.
– Idag är systemet relativt komplett när det gäller antalet moduler, men vår målsättning är att hela tiden möta alla nya kunders önskemål, vi vill vara optimerade för alla assistansverksamheter, säger Mattias Lind.

Det innebär att Tidvis idag har moduler för allt från CRM (kundhanteringssystem) till schemasimulator, ledighetshantering och semestersaldon.

Det sistnämnda är ofta väldigt komplext – det handlar om att assistenter i realtid ska kunna se hur mycket semester de har arbetat in och kvar att ta ut för året.

Mattias Lind ser det som en stor fördel att Tidvis har så många olika delar.
– Ju större bolag man har desto större nytta har man av att det är så komplett. Samtidigt kan vi styra upp funktionerna genom att sätta olika behörigheter. Vi bygger upp olika roller för alla företags behov, så att ett bolag kan använda Tidvis på ett sätt och ett annat bolag på ett helt annat sätt.

Mattias Lind var tidigare vd för assistansbolaget 7H Assistans, där han också var ansvarig för att utveckla det IT-system som idag är Tidvis.

– Jag har arbetat aktivt i varenda roll som finns i ett assistansbolag, så jag kan på djupet hur man jobbar, men jag har också en gammal bakgrund som systemutvecklare, säger Mattias som lämnade 7H Assistans för ett par år sedan för att fokusera helt på IT-systemets utveckling.

En av förklaringarna till att Tidvis har tagit fram så många olika moduler är att Mattias Lind vill att systemet ska följa företagets hela process. Allt ska kopplas samman i ett naturligt flöde, så att det inte blir något dubbelarbete vid arbete med systemen för assistans, löner och ekonomi.

En pusselbit i detta är det nya samarbetet med Hogia, som innebär att informationen delas mellan Hogias lönesystem och Tidvis.

– Men vi har även samarbete med Crona Lön och Tidvis kan också kopplas ihop med olika ekonomisystem på marknaden, betonar Mattias Lind.

Tidvis är utställare på mässan Leva & Fungera den 4-6 april 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *