Tvångsvård nytt hot för tusentals barn med funktionsnedsättning

En statlig utredning öppnar dörren för tvångsvård av tusentals barn med funktionsnedsättningar som autism, Aspergers syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom.
Det varnar Anne Lönermark, Autism- och Aspergerförbundet, och Anki Sandberg, Riksförbundet Attention, för.

I en debattartikel kritiserar de förslagen i utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU”.

Förslagen om tvångsvård kan få förödande konsekvenser för barn med exempelvis ADHD, heter det i artikeln som publicerats på Aftonbladets och organisationernas webbplatser.

”Redan i dag har vi kontakt med många förtvivlade föräldrar vars barn tvångsvårdas. Det är ett stort trauma för barnen och förstör livet för familjerna”, skriver Lönnermark och Sandberg.

De nämner som exempel en 13-årig flicka kallad Matilda som har Aspergers syndrom och adhd:
”Hon har stor skolfrånvaro, eftersom skolan inte gett henne det stöd hon behöver. För att kunna vara i skolan hade Matilda behövt en mindre, särskilt anpassad undervisningsgrupp och möjlighet att äta maten i en lugnare miljö.”

”Matilda har också svårigheter med sömn och självskadande beteende, vilket inte är ovanligt vid autism och adhd. Matildas familj har kämpat för rätt stödinsatser både i skolan och i hemmet, men i stället beslutar socialtjänsten om tvångsvård, då de anser att Matildas svårigheter beror på brister i föräldrarnas omsorg. Om Matilda och hennes familj hade fått rätt stöd från personal och handläggare med specifik kompetens så hade hon inte behövt utsättas för tvångsvård.”

Lönnermark och Sandberg skriver att även barn som har omfattande problematik och far illa ”kan och ska få hjälp på frivillig väg”.

De beskriver också hur det bör kunna gå till.

1. Barn och unga med funktionsnesättning ska aldrig mot sin vilja placeras utanför hemmet på grund av beteenden som beror på funktionsnedsättningen. Barnet kan inte själv komma till rätta med till exempel ett självskadande eller problemskapande beteende, utan är beroende av stöd- och anpassningsåtgärder från omgivningen.

2. Kommunerna ansvarar för att ta fram ta fram frivilliga verksamheter för barn med funktionsnedsättning. Barn ska aldrig tvångsplaceras utanför hemmet om kommunen inte först prövat omfattande individanpassade stödinsatser i hemmet och i skolan

3. Det stöd som behövs ska ges av kommunen i hemmet och i skolan samt av hälso- och sjukvården – inte inom tvångsvården. LVU-vården idag har stora brister. Istället för att ge det stöd som barn med funktionsnedsättning behöver, förstärks ofta problemen inom tvångsvården.

Lönnermark och Sandberg skriver också att tvångsvård strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där det står att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande.

LÄS MER. Hela debattartikeln finns på Autism- och Aspergerförbundets webbplats.

UTREDNINGEN ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU” finns att ladda ned från regeringens webbplats.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver