Upprop ska rädda hotade skolupprustningar

Astma- och Allergiförbundet befarar att den statliga storsatsningen på upprustning av skollokaler är hotad. Därför startar man nu ett upprop för att rädda ”skolmiljarden”.

– Jag är väldigt oroad, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet. Detta är den enda statliga satsningen som planerats sedan 90-talet för att förbättra elevernas arbetsmiljö.

Bakgrunden till oron är att regeringen har flaggat för besparingar.

– Vi har fått information om att det statliga stödet för upprustning av skollokaler kan vara hotat. En god arbetsmiljö i skolan är en viktig förutsättning för att alla elever ska kunna prestera och må bra. Om det statliga stödet uteblir, kan det innebära att de kommuner som behöver stödet mest inte får tillgång till det och att nödvändiga renoveringar inte blir verklighet.

Enligt Astma- och Allergiförbundet visar forskning att bristfällig ventilation och dålig luftkvalitet påverkar skolresultaten och hälsan negativt. Elever med astma har extra stort behov av god luftkvalitet.

– Undersökningar visar att många skolor har bristande underhåll. Bara fyra av tio skolbyggnader hade godkänd ventilationskontroll och fyra av tio hade fuktskador som hotar att påverka inomhusmiljön negativt, säger Maritha Sedvallson.

LÄS MER

Mer om uppropet på Astma- och Allergiförbundets facebooksida.

Tidigare artikel om skolmiljarden: Skolmiljön ska rustas för en miljard kronor