Varnar för ”oacceptabel överdödlighet” vid intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha betydligt ökad risk att dö av covid-19, enligt en studie i USA.

Studien gick igenom medicinska uppgifter om 30 000 personer som smittats av viruset, varav 474 med funktionsnedsättningar som cp-skada, Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.

Dödstal på 4,7 procent

Resultatet visade att dödstalet för personer med intellektuell funktionsnedsättning låg på 4,5 procent jämfört med 2,7 procent för övriga.

Dödstalet visade sig också vara högre bland unga, under 18 år, med intellektuell funktionsnedsättning och låg på 1,6 procent. Det kan jämföras med 0,01 procent för samma åldersgrupp utan funktionsnedsättning.

Måste garantera vård av hög kvalitet

”En överdödlighet som är oacceptabel”, säger Scott Landes vid Syracuse University till webbtidningen Disability Scoop.

”Vi måste öka uppmärksamheten kring denna utsatta grupp och garantera vård av hög kvalitet under pandemin”, säger Landes.