Vad gjorde din kommun med gratispengarna till hab-ersättning?

Vem vill inte bjuda sina medarbetare på en bonus? Många kommuner valde i år att INTE göra det inom daglig verksamhet. Trots att staten stod för alla kostnader.

Deltagare på dagliga verksamheter runt om i landet går därför miste om flera tiotals miljoner i habiliteringsersättning.

För enskilda deltagare kan det handla om mer än 25 000 kronor i förlorad inkomst. Pengar som kunde ha delats ut som välbehövlig bonus.

Stockholms stad är en av de kommuner som inte delar ut någon extra hab-ersättning till deltagarna. Stockholm har återbetalat alla de 25 miljoner kronor som de fått av Socialstyrelsen och som varit öronmärkta för hab-ersättning.

Ytterligare tre kommuner har valt att återbetala statsbidraget. Hittills. Eftersom återrapporteringen inte är klar vet vi ännu inte inte hur många kommuner detta gäller.

Dock vet vi redan nu att Simrishamns kommun återbetalat nästan 2 miljoner kronor. Det var inte hela statsbidraget, Simrishamn valde att använda 945 000 kronor som bonus till deltagarna på daglig verksamhet.

– I maj månad fick 110 personer en bonus på 3 000 kr, i september fick 106 personer 3 000 kr och i november 106 personer 2 800 kr, säger Jeanette Lindroth, administrativ chef på socialförvaltningen i Simrishamn.

Simrishamn hade även kryssat för att ta del av överblivna medel, men valde att betala tillbaka denna del till Socialstyrelsen.
Om man hade använt pengarna på det sätt som staten vill hade Simrishamn kunnat dela ut ytterligare drygt 17 000 kronor i bonus (utöver de 8800 kronor som redan delats ut) till varje deltagare i Simrimshamns dagliga verksamheter.

Vi har bett Simrishamn motivera vad som låg bakom beslutet om återbetalning, men har inte fått svar.

Nybro har gjort på samma sätt som Simrishamn. Kommunen har delat ut 1 miljon kronor till deltagarna, men samtidigt skickat tillbaka 2,1 mkr.
Upplands-Bro har skickat tillbaka nästan hela det tilldelade beloppet (2,7 mkr) och bara delat ut 60 000 kronor.

Ett stort antal kommuner bestämde sig redan från början att inte utnyttja statsbidraget alls, trots att det var ett rent bidrag som inte krävde att kommunen skulle skjuta till några egna pengar.

Totalt uppgick statsbidraget till 350 miljoner kronor för 2018. Eftersom kommunerna var så ointresserade det blev möjligt att få extra tilldelning för de som ville förbättra hab-ersättningen.

Exempelvis Växjö kommun kryssade för både grundbidraget och eventuell extra tilldelning. Det gav kommunen 3,3 miljoner i grundbidrag och sedan ytterligare 6,8 miljoner. Totalt mer än 10 miljoner kronor.

Det är nu viktigt att kommunerna verkligen använder pengarna för att höja (eller införa) hab-ersättningen under 2018.
– Om det trillar över på 2019 blir kommunen återbetalningsskyldig, säger Peter Redving, utredare på Socialstyrelsen.
För kommuner som missat att utnyttja statsbidraget är det nu för sent att anmäla intresse.

En ny chans 2019?

När statsbidraget för 2018 års hab-ersättning klubbades var intentionen att det skulle vara ett långsiktigt stöd. Det skulle åtminstone gälla under två år.

Men om det finns något statsbidrag för 2019 är just nu oklart, sedan riksdagen röstat igenom M:s och KD:s förslag till statsbudget

– I nuläget har vi inga detaljer för 2019 annat än att det framgått tidigare att statsbidraget är flerårigt och att det i budgeten för 2018 fanns uppgift om 350 miljoner kronor för respektive 2019 och 2020. Uppdraget som inkom till Socialstyrelsen för 2018 omfattade endast detta år, säger Peter Redving på Socialstyrelsen.

Så gjorde din kommun

Vill du veta hur din kommun har gjort? Sökte kommunen alls något statsbidrag till hab-ersättningen? Och hur mycket blev i så fall utbetalat? På den här länken finns Socialstyrelsens uppgifter med belopp för varje kommun.

Förklaringar till Socialstyrelsens tabell på länken ovan:
Fördelningsnyckel = Det grundbelopp som kommunen var berättigad till.
Rekvirerat belopp = Så mycket pengar ansökte kommunen om (men beloppet har ändrats för kommuner som ansökt, ändrat sig och återbetalt).
Omfördelning = Extra pengar som kommunen kunde använda eftersom det blev ett överskott.
Utbetalat belopp = Det belopp netto som kommun har fått i statsbidrag, efter justering för eventuell återbetalning.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *