Våld, kränkningar och dödsfall bland 1800 anmälningar

SVT:s Uppdrag granskning har granskat grupp- och korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Programmet berättar om närmare 1800 anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om grupp- och korttidsboenden i hela Sverige mellan 2016 och mitten av mars 2018.

Av anmälningarna handlar 21 om dödsfall på gruppboenden. Omkring 30 rör sexuella kränkningar eller övergrepp. Närmare 50 rör slarv eller stöld av mediciner. Fler än 400 rör försummelse eller felaktigt bemötande av personal.

Uppdrag granskning berättar att frustrerade anhöriga beskriver hur de undanhålls information om sina barn. Trots krav på journalföring och daganteckningar saknas det ofta. Blåmärken och skador förblir oförklarliga, enligt programmet.

Läs mer på SVT.se