Välkommen till 10:e årgången

De senaste månaderna har vi jagat ministrar för att få svar på frågor som borde stå högt på agendan för den nya regeringen.

Vad tänker regeringen göra för att minska otryggheten för alla som är beroende av assistans och andra insatser? Hur ska stödet i skolan garanteras så att alla får sin lagstadgade rätt till utbildning?

Hur ska familjer som har barn med funktionsnedsättning få hjälp med samordning, som utlovats så länge?

Hur ska den ökade fattigdomen hos personer med funktionsnedsättningar minskas? Hur går det med de stolta löftena om en mer rättvis arbetsmarknad? Och när får de unga vuxna som en gång felaktigt placerats i särskola hjälp att komma ikapp?

Ni känner igen frågorna. Tyvärr har det inte gått så bra att få konkreta svar. Helt klart har dessa frågor fortfarande inte fått den prioritet vi hoppades på före valet.

Det är svårt att förstå att konkreta frågor om exempelvis samordnat familjestöd och lönebidrag inte kan lösas med en bred överenkommelse, oavsett regeringskris. Frågor som är färdigutredda och där det ofta finns ett brett stöd. Ändå händer inget!

Nog med gnäll för den här gången. Nu vill vi välkomna dig till 2015 års första utgåva av Föräldrakraft och därmed vår tionde årgång. Vi hoppas kunna bjuda på en ännu bättre tidning i år, med bland annat nya artikelserier under vinjetterna Psykisk hälsa (se sid 72) och Baby & barn (sid 78).

Vår målsättningen är att vara till så stor nytta som möjligt – exempelvis genom förkylningsguiden på sidan 70.

I det här numret tar vi även upp vad man bör tänka på när man väljer assistans­anordnare (sid 22). Med hjälp av skoltemat (sid 44) kan du förhoppningsvis göra ett bra val av skola för just ditt barn.   

Vårt 14-sidiga tema om habilitering ger många tips genom reportage från bland annat rehabiliteringsteamet på Folke Bernadotte i Uppsala.

Mycket läsvärd är intervjun med Kajsa Råhlan­der, som tar upp oron för vem som tar ansvar för det vuxna barnet när man som förälder inte orkar längre. En oro som tyvärr blivit allt större med de de senaste årens ökade ekonomiska klyftor, tuffare behovsbedömningar och osäkra rättsläge.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.