”Våra liv utpekas som ovärdiga och trakasserierna ökar”

– Våra liv utpekas som ovärdiga och utan livskvalitet. Debatten öppnar upp för trakasserier mot funktionshindrade.
Emilie Felderman, Jonas Franksson, Vilhelm Ekensteen är några av de kända personer som nu har tröttnat på den offentliga debatten efter häktningen av den dråpmisstänkta barnläkaren.

Debatten har skapat ”en uppiskad stämning mot funktionshindrade” skriver företrädarna för en rad tunga organisationer i ett pressmeddelande idag.

– Vi upplever att en rad ovederhäftiga uttalanden från bland andra läkarkåren och Socialstyrelsens utredare har föranlett vidare angrepp mot oss i den offentliga debatten, heter det i pressmeddelandet.

Personerna och organisationerna anklagar barnläkaren Hugo Lagercrantz och filosofen Torbjörn Tännsjö för att ha lett in diskussionen till att handla om ”vilka liv som inte kan antas komma att innehålla livskvalitet och värdighet nog för att räddas”.

– Vi upplever att våra liv utpekas som ovärdiga, utan livskvalitet och anser att den här typen av debatt i förlängningen kan sanktionera ytterligare diskriminering och användas som förevändning för inbesparingar och nedskärningar gällande resurser som vi är beroende av för vår livskvalitet. Till exempel, personlig assistans och hjälpmedel, skriver Vilhelm Ekensteen med flera.

En allvarlig effekt av debatten är att den kan öppna upp för trakasserier mot personer med funktionsnedsättningar.
– På nätforum florerar vokabulär som ”paket”, ”grönsak”, ”kolli i rullstol” och så vidare i diskussionerna om vad som är värdigt och livskvalitet. Vi anser att det är samhällets och i synnerhet medias och politikers plikt att markera att nedsättande, utpekande och diskriminerande språkbruk om och handlingar riktade mot funktionshindrade inte accepteras, heter det i pressmeddelandet.

Särskilt allvarligt anser man att Hugo Lagercrantz debattartikel i Dagens Nyheter har varit.
– Hugo Lagercrantz uppger att många läkare avslutat livsuppehållande respiratorbehandling när ett hjärnskadat barn enligt läkarens bedömning kan bli totalförlamat med ytterst begränsad förmåga att kommunicera med omvärlden. Flera av våra medlemmar lever med just sådana funktionsnedsättningar.

– Att offentligt antyda att döden hade varit ett bättre alternativ för dem är respektlöst och oempatiskt och skapar hos oss en oro för att bli missgynnade när vi söker vård, skriver representanterna för en rad handikapporganisationer.

Bakom pressmeddelandet står bland annat Vilhelm Ekensteen, ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), Magnus Andén, ordförande Föreningen JAG, Sture Jonasson, ordförande Kooperativet STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, Jonas Franksson, projektledare STIL, Maria Johansson, förbundsordförande, DHR, Lars Hagström, ordförande, Förbundet Rörelsehindrade (FöR), Pelle Kölhed, Förbundsordförande, Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade (RTP), Birgitta Andersson, fd ordförande DHR samt SHIA och Emelie Felderman, fd språkrör, Unga rörelsehindrade.

”Shia har inte tagit ställning”
Roland Håkansson, ordförande för SHIA, har lämnat följande kommentar på artikeln: ”På förekommen anledning vill jag göra den kommentaren att Shia:s styrelse inte behandlat den aktuella frågan eller deltagit i utarbetandet av pressmeddelandet. Vi har inte heller för avsikt att uttala oss i frågan. Vi anser det vara en angelägenhet som fram för allt våra enskilda medlemsorganisationer förfogar över.”

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *