Vattenspraymetoden

SVT Nyheter och SVD med flera medier rapporterade 16 augusti om att Sprayflaskor med vatten användes i en gruppboende i Åstorps, för att lugna de boende unga vuxna med autism och utvecklingsstörning när de fick utåtagerande utbrott.

Det är fantastiskt att se vilken spridning detta har fått i media runt i landet!

Alla har naturligtvis fördömt metoden som kränkande behandling, men ingen har gett sig in i diskussion varför problemet finns? Eller att personalen saknar kunskap.

Jag har personligen många års erfarenhet av problemet med plötsligt utåtagerande och prövat det mesta. Inte för att skydda mig utan för att skydda min son. Det är inte ovanligt att personer med autism och utvecklingsstörning, när de blir stressade eller bara inte förstår omgivningen, blir utåtagerande eller kanske ännu vanligare använder självskadebeteende för att dämpa sin ångest. Att bryta detta är nödvändigt.

Att spraya vatten kan jag uppfatta som ett milt övergrepp jämfört med alla andra förekommande felaktiga metoder som fasthållning, nedläggning, inlåsning eller att på annat sätt bli utsatta för fysisk makt. Eller utsättas för hot och inskränkningar. Eller vad som är vanligast, neddrogade med lugnande mediciner!

Numera finns sedan ett antal år en bra metod utan våld som heter lågaffektivt bemötande. Där är en del av verktygen ”avledning”, vilket jag tror var meningen med vattenspraymetoden. Risken med vattenspray är dock att den inbjuder till att kampen eskalerar snarare än upphör. Så den känns inte bra! Bättre är att avleda med något positivt som till exempel glass. Samt med några fysiska aktiviteter, typ långpromenad. Sysslolöshet är ofta en utlösande faktor. Eller att någon ställer för höga krav.  Att någon annan vill bestämma eller bara höjer rösten är andra triggers.

Det är lätt att döma när man saknar kunskap. Alla som nu lättvindigt dömer borde läsa några av Bo Hejlskovs Elvéns böcker om lågaffektivt bemötande. Har ni möjlighet att se honom ”live” i någon föreläsning, så kan jag starkt rekommendera det, då han förutom kunskapen om lågaffektivt bemötande även är en fantastisk föreläsare.

Alla som jobbar med dessa ”problemskapande personer” skall ha utbildning i Lågaffektivt bemötande. Då behövs varken sprayflaskor eller lugnade mediciner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *