Växande sociala företag kraftsamlar kring ny mässa

Arbetsintegrerande sociala företag känner medvind.
Just nu förbereder man sig för en kraftsamling kring en stor mässa som ska öka kunskapen om hur man driver den här typen av företag.

Sociala företagsmässan 2015 äger rum 8-9 april på Norra Latin i centrala Stockholm.

Sociala företag hoppas på ökad tillväxt och många nya jobb för personer med funktionsnedsättningar de kommande åren.

Men trots medvinden finns många hinder som sätter käppar i hjulet. Ett av de viktigaste kraven från intresseorganisationen Skoopi är att lönebidragen snarast höjs för personer med funktionsnedsättningar.

En sådan höjning har länge utlovats av politiker från de flesta partier men hittills har det varit tomma ord.
Nu hoppas man att regeringen under våren kommer till skott med konkreta förslag om satsningar på jobb för personer med funktionsnedsättningar.

I mitten av januari samlades representanter för arbetsintegrerande sociala företag hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
– Hon ville lyssna in vad våra företag kan bidra med och vilka hinder vi möter för att anställa fler, säger Penilla Gunther, ordförande för Skoopi.

– Vi framförde att höjda lönebidrag bör prioriteras som en av de viktigaste åtgärderna för att få fler i arbete. Många av våra medlemsföretag går på knäna, för att de inte kan betala skillnaden mellan lönebidrag och en lön i nivå med kollektivavtal.

 

Foto på Penilla Gunther
Penilla Gunther.

 

Den 8-9 april görs en kraftsamling kring socialt företagande när ”Sociala företagsmässan 2015” anordnas på Norra Latin i Stockholm.
Mässan är att sätt att höja kompetensen hos sociala företag och samtidigt göra verksamheterna mer kända.

På programmet står seminarier som ska höja kunskapen om hur man driver företagen affärsmässigt men samtidigt med utgångspunkt från vars och ens förmåga. Mässan handlar också om hur man konkret skapar jobb för personer som länge stått utanför arbetsmarknaden.

– Mässan behövs som en plattform för att öka kunskapen mellan de olika aktörerna. Det är också en chans för myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att informera om vad de kan hjälpa till med.

– Det är också viktigt att myndigheternas handläggare besöker mässan för att få mer kunskap. Ofta förstår man inte riktigt hur sociala företag fungerar och vad som behövs för att de ska kunna växa, säger Penilla Gunther.

Medvinden för arbetsintegrerande sociala företag märks bland annat genom att många kommuner drar igång arbetsgrupper för att stimulera socialt företagande. Det gör även samordningsförbunden, där kommuner och landsting samarbetar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

– Dessa samarbeten är kanonviktiga, säger Penilla Gunther, därför att det ofta är flera parter involverade i en persons situation för att få arbete eller arbetspraktik.

 

Bilder från Vägen ut! kooperativen.
Vägen ut! med elva sociala företag är en av medlemmarna i Skoopi som i april anordnar en stor mässa för att sprida kunskap om företagandet. Foto: Isolde Berner/Vägen ut! kooperativen.

 

Framgång kan också mätas i form av ökat medlemsantal i Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation, som nu samlar ungefär två tredjedelar av företagen som finns.

– Det är jättekul att vi får nya medlemmar hela tiden. Vårt uppdrag är att hjälpa företagen med affärsutveckling och kompetens. Vi ska också skapa bättre förutsättningar för företagen att visa upp sig, säger Penilla Gunther.

Ett krav för att vara medlem är att företaget är just arbetsintegrerande och alltså skapar jobb för personer som står långt från arbetslivet.

– Våra företag har skapats utifrån många olika behov, ibland för unga människor och ibland för helt andra grupper. Personer med funktionsnedsättningar har blivit den viktigaste gruppen. Man kommer ofta in i sociala företag för att få praktik eller arbetsträning, men sedan handlar det om att komma vidare till en anställning.

– Det ska vara ett jobb till hundra procent av den egna förmågan. Om man känner att man kan jobba fyra timmar per dag så ska man få lön för det, sedan måste resten komma i form av ersättning från myndigheter som kommun och Försäkringskassan.
Penilla Gunther lyfter också fram demokrati som en viktig fördel med sociala företag.

– Att alla ska få vara med och påverka är viktigt, vi tar inte in företag som medlemmar i Skoopi om de inte tydligt kan visa detta, säger Penilla Gunther.

 

Fakta om arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Målet med socialt företagande är att människor som har svårt att få jobb ska kunna delta i arbetslivet både som arbetstagare och företagare.

Sociala företag har stort fokus på delaktighet för medarbetarna genom ägande eller andra former av avtal.

Många av de anställda har lönebidrag eller andra stöd.

Sociala företag återinvesterar i huvudsak vinsterna.

  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *