”Vi anser att regeringen och Försäkringskassan gör fel tolkning av assistansdomarna”

Nu inleder vi rapporteringen om 2018 års upplaga av tävlingen ”Bästa LSS-kommun”. Vi gör ett första nedslag i Jönköpings kommun som nominerats till tävlingen för att man har ett bra beslutsfattande om personlig assistans. Reportage från fler nominerade kommuner följer nu under juli!


När Försäkringskassan har stoppat statlig assistansersättning har Jönköpings kommun ställt upp för de enskilda som drabbats. 

Många har kunnat dra en suck av lättnad när de mött en positiv inställning hos kommunen, som ofta övertagit Försäkringskassans tidigare beslut.

Nominerad till Bästa LSS-kommun 2018

Jönköpings kommun är nominerad till 2018 års pris för ”Bästa LSS-kommun” för att man anses ha ett starkt engagemang för LSS, lagen om stöd och service. Framförallt har Jönköping ett bra beslutsfattande kring assistans och fattar kloka beslut för personer som förlorat statlig assistansersättning.

– Vi har ett kraftigt underskott på 130 miljoner kronor varav 50 miljoner på assistans, men vi har valt att följa LSS intentioner. Vi är mycket kritiska till myndigheter och regering, som vi anser har gjort märkliga bedömningar. När regleringsbrevet till Försäkringskassan kom såg vi att det snabbt gav genomslag, säger Ola Nilsson, socialnämndens ordförande.

Ola Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson.

Han menar att det finns traditioner som gör att Jönköpings kommun visar framfötterna på området.

– Här har funnits många hem för personer med funktionsnedsättningar, särskilt i Tabergsdalen.

Även Försäkringskassan var tidigare mer generös just i Jönköpingsområdet. Nu är avslagen hos Försäkringskassan desto vanligare i länet. Därför har fallet för statlig assistansersättning varit stort här – och därmed påfrestningarna på kommunerna.

– Vi tolkar LSS annorlunda, och anser att kassan och regeringen gör fel tolkning medan vi ligger kvar i hur det ska fungera.

– Det är samma lag som vi och Försäkringskassan förvaltar, men vi gör vårt bästa för att hitta bra lösningar.

Blocken har samma uppfattning

Just nu leds Jönköpings kommun av en borgerlig allians som har ett enda mandat mer än det rödgröna blocket.

Att Sverigedemokraterna är vågmästare spelar ingen roll för funktionshinderpolitiken i Jönköping, menar Ola Nilsson.

– Vi har en samstämmig uppfattning att vår funktionshinderomsorg ska vara generös. Nu har alliansen styrt i 12 år, innan var det Socialdemokraterna, men hela vägen har det funnits en önskan att ha en generös funktionshinderomsorg.

Ola Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson.

Han menar att detta kan bero på att Jönköping är ”folkrörelsetätt”, med nykterhetsrörelse, arbetarrörelse och frireligiösa organisationer.

– Många goda krafter verkar under­ifrån. Både civilsamhället och engagemanget är starkt.

Ola Nilsson flyttade själv till Jönköping från Uppsala, där han upplevde att klimatet var hårdare.

– Jönköping har en mjukare framtoning och så vill vi att det ska vara. Det goda livet handlar inte bara om ekonomi.

Samtidigt lyfter han fram den småländska snålheten, med gnetande och sparande, som en positiv faktor. Här slösas det inte. Organisationen måste vara effektiv och i en så personalintensiv verksamhet blir det viktigt med schemaläggning.

När årets underskott nu är uppe i 130 miljoner kronor – trots att man redan fått ett tillskott på 30 miljoner – är ekonomin ändå en het fråga. Så het att det budgetbeslut som skulle ha fattats i juni sköts upp till augusti.

– Det är inte bara Försäkringskassans avslag som drabbar oss. Det är också så att kassan inte följer arbetmiljölagstiftningen. Kassan struntar i att det ibland krävs dubbel bemanning hos personer som har utåtagerande beteende, och då måste kommunen gå in med extra bemanning. Kommunen har inget val – vi har ansvaret för personalen och måste följa arbetsmiljölagstiftningen. Det här är något som också tilltar.

Hur kommer det då att gå med budgeten?
– Kommunstyrelsen har valt att se det som att medborgarna har rätt till omsorgen. Det kan bli andra insatser enligt LSS eller socialtjänstlagen. Det blir nog ändå lite sämre. Och så har vi all oro hos medborgarna och anhöriga.

Ola Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson

Utjämningssystemet ger god ekonomi

LSS skatteutjämningsssystem spelar en viktig roll.

– Utjämningssystemet ger små kommuner 70 procent täckning för ökade kostnader men gäller bara LSS-insatser. Därför är det viktigt att allt som kan gå på LSS gör det. Längre tillbaka hade Jönköping bestämt att vi skulle använda socialtjänstlagen i första hand, man trodde att det skulle minska kostnaderna. Men det slutade med att kommunen fick betala in 35 miljoner kronor extra till utjämningssystemet. När vi ändrade policyn och prioriterade LSS gick vi från minus 35 mkr till plus 35 miljoner på ett enda år!

– Andra kommuner som gör samma tabbe kan enkelt rätta till det. Jag har upplyst en del, men vissa fortsätter ändå att göra samma tabbe. Man skjuter sig i foten – det är bara första året man kan se några besparingar, sedan blir det dyrare och dessutom sämre för medborgarna.

Läs även om utjämningssystemet i LSS-skolan 2021: ”Kommunens särskild ansvar för LSS – Besparingar och utjämningsystem, hur fungerar det”.

God välfärd – eller 15 hemmamatcher?

Underskotten står ändå högt på agendan.

– Vi måste hitta smarta besparingar. Effektiviseringar kan alltid göras. En procent högre effektivitet ger 7-8 miljoner i besparing. Alla enhetschefer har fått i uppdrag att se vad som kan förbättras. Men vi måste också hålla på medmänskligheten för de som har störst behov. Det handlar också om vad som är bra i långa loppet, vi vill inte ha ökade sjukskrivningar.

Ett sätt att spara är att, som Kristdemokraterna i Jönköping vill, riva upp kommunens beslut om en ny fotbollsarena. Den har en beräknad prislapp på 500 miljoner kronor och dessutom 35 miljoner i ökade årliga driftkostnader.

– Det är lätt att välja mellan välfärd och 15 hemmamatcher. Vi har opinionen med oss, så jag tror att det blir en ombyggnad av Stadsparksvallen istället för ny arena. Det är ett sätt att stärka välfärden – att gneta på istället för flashiga beslut om arenor. Visst är fotboll viktigt för folkhälsan, men men budget är viktigare.

Hela underskottet beror inte på avslagen på assistans hos Försäkringskassan.

– Vi har också ökade placeringar på HVB och familjehem. Det handlar om en grupp barn som far illa – gruppen är liten, men den ökar. Att det har blivit tuffare för dessa barn är en trend för hela riket, säger Ola Nilsson.

Ola Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson

När kommunen tar över

Vad händer då konkret när Försäkringskassan har beslutat om att dra in assistansen för en person som bor i Jönköpings kommun? Ansvaret för omsorgen flyttas då över till kommunen.

– Vi beslutar interimistiskt om att behålla insatsen tills vi utrett och fattat eget beslut. Då blir det antingen fortsatt assistans eller gruppbostad, ibland endast boendestöd. Men i stor utsträckning har vi fortsatt med att ge assistans, säger Ola Nilsson.

Överskjutningen av ansvaret på kommunen började märkas efter den första av de omstridda domarna i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, år 2009. De senaste två åren har utvecklingen accelererat.

– HFD:s domar är prejudicerande även för kommuner, men domen om sondmatning frångick vi helt eftersom den var orimlig. Det kostade oss någon miljon att göra det avsteget. Vi följer lagen och domarna, men när det blir uppenbart orimligt gör vi avsteg.

– Lagen har inte förändrats sedan 1994, och vi anser att vi följer intentionerna. Senast i mars gav vi förvaltningen i uppdrag att prata med Försäkringskassan lokalt, men de ville inte träffa oss, de hänsköt till socialdepartementet.

– Jag hoppas att valet kommer att ge oss en ny regering med David Lega som socialminister. Med Maria Larsson och Göran Hägglund (tidigare ministrar i alliansregeringen) hade vi en bra riktning. Desirée Petrus hoppade av LSS-utredningen eftersom den inte gick som hon ville.

Ola Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson

Få kritiska röster

Hur ser Jönköpingsborna på kommunpolitikerna och era beslut inom funktionshinderomsorgen?
– Jag hör knappt något missnöje, och det är exceptionellt. Kritik brukar man alltid få höra, säger Ola Nilsson.

Helt undgått kritik har han dock inte gjort:
– Jag vet en person som var missnöjd över att förlora assistansen och behöva flytta från egen lägenhet till en gruppbostad.

Ökar risken för att kommunen i framtiden satsar på ”billigare” stöd än idag?
– Eftersom vi fått tillskott till budgeten är politikernas uppfattning att vi INTE ska styra med ekonomin. Det finns inga hårdare tyglar. Lagens intentioner ska fortsätta gälla. Men det kan vara så att det i vissa fall tidigare har varit en mer generös syn på att få assistans istället för gruppbostad, säger Ola Nilsson.

Jönköpings kommun jämför sig med R9-gruppen, nio kommuner som är ungefär lika stora med en folkmängd på runt 100 000 invånare. Dessa jämförelser visar dels att Jönköping har en extra bra arbetsmarknad och därför lägre kostnader för försörjningsstöd, dels att funktionshinderomsorgen har cirka 10 procent högre kostnader.

– Vi har inga ambitioner att dra ned detta, säger Ola Nilsson.

Orosmoln

Visst finns orosmoln. En oroväckande tendens är ökad efterfrågan på barnboenden, något Jönköping möter genom att planera en ny gruppbostad i Tenhult.

– Det är det sista man som förälder önskar, att lämna sitt barn till ett barnboende, men det är ändå något man ska kunna söka om man inte orkar. Barnboenden har varit borta en tid, men nu finns det en handfull barn som behöver det, säger Ola Nilsson.

En av förklaringarna till denna tendens, menar Ola Nilsson, är att allt fler barn med med mycket svåra funktionsnedsättningar, och därmed stora stödbehov, räddas till livet.

Ola Nilsson. Foto: Linnea Bengtsson

Mer om Jönköpings kommun

Antal invånare: 137 481 (år 2017).

Politisk ledning: Tredje mandatperioden i rad styrs Jönköping av en borgerlig allians. Ordförande för socialnämnden är Ola Nilsson (KD).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.