”Vi följer bara lagen!”

”Vi följer bara lagen” är ett utryck från ansvariga myndigheter som jag lärt mig hata! Jag som annars gillar lagar.

Varför?

Jo, för att det oftast döljer en attityd att LSS-gruppen ”redan fått för mycket”. Att gruppen och deras anhöriga ”ska vara tacksamma”.

Det känns extra elakt då Sverige aldrig haft så mycket pengar tidigare någonsin. Att kommunerna som kollektiv (SKL), de som står för alla kostnaderna för LSS (förutom ca 80 procent av assistansersättningen), gemensamt genom LSS-utjämningssystemet har stora överskott i sina budgetar.

När de sedan hänvisar till ”prejudikat” i sina avslag kokar jag av ilska, då jag vet att det på grund av att LSS är en individuell lag där individuella behov ska vara styrande i princip nästan helt saknas riktiga prejudikat.

Det som felaktigt hänvisas till är istället av ansvariga utvalda domar som stöder deras sak från lägre instanser i Förvaltningsrätten där andra domar finns med motsatt utslag. Prejudikat kan bara uppstå i HFD (Högsta Förvaltningsdomstolen) vad gäller LSS och även då är det bara vid motsvarande omständigheter som det kan användas som vägledning för andra domar. Och för en individuell lag som LSS uppstår detta sällan.

Varför känns det extra orättvist mot den liten grupp som redan har stora problem som de inte själva har orsakat? Och vad får mig att reagera så starkt?

Jo, för att historien avskräcker! Att en liten grupp väljs ut av majoriteten att mobba (milt uttryckt) bara för att de är avvikande.

Fundera på det, ni dagens makthavare! Vad kommer ert eftermäle om några tiotals år att vara?

Jag har svårt att förstå hur välutbildade LSS-handläggare och socionomer kan låna sig till detta? Vad säger ni i SSR? Jag saknar den yrkesdebatten.

Hur kan politiker i dagens välmående Sverige svika sina mest utsatta personer, som utan egen förskyllan hamnat i en situation där de just är utelämnade till dessa politikers godtycke?

Självklart har Sverige råd att ta väl hand om den lilla grupp som omfattas av LSS – det handlar snarare om viljan. En av våra mest kända politiker sa just så: ”politik är att vilja”. Och just nu vill våra ansvariga politiker inte värna LSS!

Så ett upprop till politiker i alla partier: ”Visa solidaritet med de svaga i ert eget samhälle – det ni ansvarar för! Se till att LSS intentioner följs av alla kommuner och av alla domstolar!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *