Vi har aldrig varit rikare – men har ändå inte råd?

Enligt en nyligen publicerad rapport från SEB har svenska hushåll aldrig varit rikare än nu. Tyvärr är det dock mycket länge sedan rikedomarna varit så ojämnlikt fördelade.

Medan fattigdomen i världen minskat under senare år, har familjer och personer som lever under fattigdomsgränsen i Sverige ökat under motsvarande tid.

De som lever på ”bidrag” har blivit allt fattigare, medan de som har arbete har blivit rikare. Rikast har de blivit som redan var rika. Det är ett resultat av arbetslinjen.

Det är då lätt att skylla allt på alliansen och jobbskatteavdragen. Men trots löften från sossarna att de skulle återställa detta när de fick makten, så har inget sådant skett på de snart 2,5 år de regerat? Jag kan acceptera att de som minoritetsregering har svårt att få igenom ”skattehöjningar”. Men de har inte ens försökt!

Jag undrar dessutom om inte arbetslinjen verkligen ägs av alliansen? Är det inte så att sossarna (arbetarpartiet) också fokuserar på de som arbetar eller har arbetet? Ålderspensionärer, dvs. de som har jobbat, har fått lägre skatt, men inte förtidspensionärer.

Arbetslöshetsförsäkringen, dvs. för de som för tillfället är utan arbete, har man och vill man förbättra. Den bortre gränsen för sjukförsäkringen för de som arbetar och har sjukpenning har man ändrat.

När ansvariga politiker pratar åtgärder för att förbättra ekonomin för de som tillhör LSS är det bara ”fler i arbete” som vi hör. Klingar väldigt falsk med kunskapen om hur få som kan ta eller få ett jobb i den gruppen.

Det har blivit väldigt tydligt att bara de som har eller har haft arbete som räknas i Sverige! LSS gruppen är med nuvarande system dömda till ett helt liv i fattigdom. Jag kallar knappast detta för ”allas lika värde” som både LSS och Funktionsrättskonventionen stipulerar.

Politiker pratar idag bara pengar även när det gäller LSS och då är det inte individens pengar. Det som LSS också föreskriver är att det är behoven, inte pengar, som skall styra insatserna för den enskilde. Politiker pratar idag gärna att ”LSS är för dyrt” och ”Vi måste spara även på LSS-kostnader”? Med motivet att vi inte har råd! Trots den aktuella rapporten som säger att svenska hushåll aldrig varit så rika som idag!

Att vi inte har råd är således ”Fake news”. Istället handlar det om en oroande attityd till de som inte kan arbeta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *