”Vi har tagit ett kliv 40 år tillbaka med nya tillämpningen av LSS”

– Den förändrade tillämpningen vi har sett av LSS innebär ett kliv 40 år tillbaka i tiden, till en tid där personer med funktionsnedsättning saknade självbestämmande. Då var det tjänstemän eller vårdpersonal som definierade livet, säger Pelle Kölhed, Handikappförbunden.

Handikappförbunden ifrågasätter vad regeringen vill med den nu pågående utredningen och översynen av LSS.

– Vill de att Sverige ska fortsätta att vara framåtblickande och följa funktionsrättskonventionen? Då måste intentionerna med LSS lagen återupprättas och därmed rätten för enskilda individer att själva bestämma över sina liv och sin vardag, säger Pelle Kölhed.

Handikappförbunden har samlat en arbetsgrupp med representanter från flera medlemsförbund, för att utreda och löpande rapportera frågor som rör LSS.

Nu har ett andra ställningstagande skickats in till den statliga översyn och denna gång handlar det om centrala begrepp i LSS-lagstiftningen

”I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och att man bör utreda om vissa centrala begrepp därför behöver definieras tydligare i lagen. Det handlar exempelvis om rätten till jämlika levnadsvillkor, full delaktighet och att kunna leva som andra. Handikappförbunden invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser”, skriver Handikappförbunden i ett pressmeddelande.

Läs mer

Klicka här för att ladda ned Handikappförbundens ställningstagande om centrala begrepp inom LSS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *