Nyheter

Vi som lever med autism vill inte bara tala, vi vill också bli hörda


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Living Autism vill visa hur världen kan te sig utifrån en autistisk verklighet.

Marianne Schmidt

Marianne Schmidt, projektledare för Living Autism.

 

DEBATT. Vi med autismspektrumtillstånd (AST) är en brokig skara individer, med våra egna personligheter, färdigheter, svårigheter och erfarenheter.

Även om vi delar ett tillstånd, som inbegriper att vi interagerar med världen runt omkring på annorlunda sätt, behöver inte bara kunskapen om AST generellt öka, utan också förståelsen för hur olika vi, inom spektrumet, faktiskt är. Det är viktigt att så många som möjligt av oss som lever med autism själva får delta i beskrivningen av vad AST kan innebära.

Det nordiska samarbetsprojektet Living Autism syftar till att ge inblickar i hur världen kan te sig utifrån en autistisk verklighet. I samband med Världsautismdagen, den 2 april, ställer 22 konstnärer med AST ut konstverk i tre samtidiga konstutställningar i Sverige, Danmark och Finland.

I Sverige deltar konstnärer från två av de dagliga verksamheter som stiftelsen Inuti driver i form av konstnärsateljéer för personer med bland annat AST. Med konsten som utgångspunkt har vi skapat verk som på något sätt handlar om oss själva och våra liv. Det konstnärliga språkets förmåga att kommunicera ordlöst gör det möjligt för oss att beskriva världen utifrån våra egna villkor, våra egna perspektiv.

Tre konstverk.

Living Autism är ett projekt som, genom att utforska alternativa kommunikationssätt, visar den kreativitet och fantasi som finns bland personer med AST. Bilden av hur det är att leva med autism utmanas och en bredare och mer fördjupad förståelse blir möjlig. I mötet med de personliga konstverken kan nya erfarenheter, känslor och insikter uppstå, både hos personer med och utan autism. När vår värld får vara regeln och den vanliga världen undantaget, kan nya frågor ställas och förutfattade meningar ifrågasättas.

Ett mer nyanserat samtal om vad AST kan innebära, där både det generella och det individuella får utrymme, behöver få plats i beskrivningen av autism. Living Autism försöker vara en del i det samtalet. Men, det behövs fler initiativ för att skapa rum där vår verklighet, i alla dess olika former, får vara normen. Rum där andra inte bara kan få en ökad förståelse för oss som individer, utan också kan förstå sin egen verklighet utifrån vår. Vi som lever med autism vill inte bara tala, vi vill också bli hörda.

Marianne Schmidt
Inuti-konstnär och projektledare för ”Living Autism”

Om utställningen

I samband med Världsautismdagen visar Inuti Galleri konstutställningen ”Living Autism”. I detta nordiska samarbetsprojekt är vi ett flertal konstnärer med autismspektrumtillstånd (AST), som ställer ut  verk om oss själva och vår verklighet. I Sverige deltar konstnärer från två av de dagliga verksamheter, för personer med bland annat AST, som stiftelsen Inuti driver. Liknande verksamheter i Finland och Danmark deltar med egna utställningar. Syftet med projektet är att utmana bilden av hur det är att leva med autism och samtidigt verka för en bredare förståelse av vad AST kan innebära.

Vernissage: söndag 2 april kl. 12-16, i samband med Världsautismdagen
Panelsamtal: söndag 23 april kl. 17-18.30
Adress: Inuti Galleri, Rålambsvägen 12, 112 59 Stockholm

Inutis webbsida finns på www.inuti.se

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *