”Vi upptäcker inte bristerna genom att klampa in i folks privata hem”

Nu höjs krav på ökad kontroll och fler oanmälda inspektioner inom personlig assistans.
IVO utlovar hårdare tag mot företagen, men säger nej till krav på fler oanmälda kontroller hemma hos enskilda personer.

Sveriges radios Ekot ifrågasätter idag hårt varför IVO hittills bara gjort en enda oanmäld inspektion hemma hos assistansberättigade.

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för IVO, Inspektionen för vård och omsorg, anser dock att oanmälda inspektioner inte är det viktigaste.

– Jag är inte säker på att vi upptäcker bristerna om vi gör många oanmälda inspektioner i människors hem. Däremot måste vi bli bättre på att kontrollera företagen, säger Gunilla Hult Backlund till Ekot.

– Om man ska inspektera en enskild persons hem måste man vara oerhört försiktig. Det här är människors privata liv.

Även Fredric Käll, ordförande för Vårdföretagarnas branschorganisation för assistans, är tveksam till att myndigheterna utan förvarning knackar på i människors hem.

– Det är ett problem att inspektera i hemmen. Det är inte det man ska göra primärt, utan bara om det finns indikationer på att något är väldigt fel. Dessa personer har många andra myndighetskontakter som hemsjukvård och socialtjänst, säger Fredric Käll till Ekot.

– Det IVO bör göra är att granska oss företag, genom att besöka oss, klampa in på våra kontor och säga ”visa era böcker”. Det måste IVO göra både slumpmässigt och efter indikationer av olika slag, anser Fredric Käll.

Det var år 2013 som lagstiftningen skärptes med syfte att öka kontrollmöjligheterna genom bland annat nya tillstånd.

Då skapades även möjlighet till oanmälda inspektioner hemma hos assistansberättigade, något som mötte starka protester och kritiserades hårt för att kränka enskildas integritet.

Ansvaret för kontrollerna las på den nya myndigheten IVO, som dock inte ännu inte riktigt fått upp farten på verksamheten.

IVO:s chef Gunilla Hult Backlund utlovar nu ökad kontroll, framförallt av företagens lämplighet att bedriva assistansverksamhet, bland annat med fokus på företagens ekonomiska stabilitet.

– När det gäller lämplighetskontrollen av företagen har vi inte kommit igång ännu, men inför 2015 har vi planerat 160 sådana kontroller och målet är att inom fem år ha kontrollerat alla företag, säger Gunilla Hult Backlund till Ekot.

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *