Ylva Johansson svarar: Vi kommer tillbaka med förslag om Funka

Nu svarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på funktionshinderrörelsens kritik om passivitet i jobbfrågan.
– Vi ser just nu över Funka-utredningen och avser att komma tillbaka i den mycket angelägna frågan, säger Ylva Johansson till Föräldrakraft.

Hon framhåller att satsningen på 90-dagarsgarantin också är ett exempel på att regeringen har hög ambition:

– Ett första steg jag har tagit som arbetsmarknadsminister är att tydligt markera att den 90-dagarsgaranti som vi utarbetar omfattar alla Sveriges unga. Inte bara personer utan funktionsnedsättning, utan alla.

Ylva Johansson anser inte att kritiken från funktionshinderrörelsen är berättigad.
– Arbetsmarknadspolitiken har, enligt min mening, varit eftersatt i många år under den gamla regeringen, säger Ylva Johansson. Regeringens ambition är hög när det gäller att stötta människor med i behov av särskilt stöd att komma i arbete.

Till skillnad från kritikerna menar Ylva Johansson att regeringens budget ger klara bevis på att ambitionen är hög när det gäller jobb för personer med funktionsnedsättning:

– I budgeten beskriver regeringen tydligt: Många av dem som i dag är långtidsarbetslösa eller står utanför arbetsmarknaden har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa. Även personer som har jobb och drabbas av sådan ohälsa eller funktionsnedsättning löper risk för försvagad anknytning till arbetsmarknaden. Regeringen avser därför att se över förutsättningarna för att förstärka möjligheterna till arbete och sysselsättning utifrån bland annat Funka-utredningens förslag.

    

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *