/ arbetsminne - Page 2

arbetsminne

Svensk forskare får pris för inlärningsprogram

Forskarna på Karolinska institutet tog fram ett inlärningsprogram för barn och unga med kognitiva funktionshinder. Nu får forskningsledaren, professor Torkel Klingberg, priset Philips Nordic Prize för deras framgångsrika forskning. Prispengarna, 50 000 euro, ska gå till att fortsätta utveckla forskningen kring barns inlärningssvårigheter.