/ Christina Örnebjär

Christina Örnebjär

Fler utbildningar ska öppnas för gymnasiesärskolans elever

Fler utbildningar ska öppnas för gymnasiesärskolans elever

Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få fler möjligheter att studera vidare. Det har en majoritet i riksdagen beslutat.
– Jag är otroligt glad, säger Christina Örnebjär (L) vars motion idag bifölls av riksdagen.