/ funktionshinderrörelsen

funktionshinderrörelsen

”Ren skandal om vi inte får plats i LSS-utredningen”

”Ren skandal om vi inte får plats i LSS-utredningen”

’- Det vore en skandal om funktionshinderrörelsen inte får sitta med i LSS-utredningen.
Det säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden, som är mycket oroad över att socialdepartementet ännu inte bjudit in rörelsen.