/ Harald Strand - Page 12

Harald Strand

Ständigt ifrågasatta som företrädare
Nyheter

Ständigt ifrågasatta som företrädare

DEBATT. Jag har varit företrädare för min son i 35+ år. Det var som för alla andra föräldrar naturligt i 18 år till han var myndig – men ändå inte! Normalt skulle han ha kunnat väldigt tydligt från någon gång i tidigt tonår kunnat hjälpa mig med beslut, talat om vad han ville. Så var det inte för min son och jag är fortfarande företrädare på grund av hans stora funktionshinder.

LSS-skolan lektion 1: De grundläggande principerna
Nyheter

LSS-skolan lektion 1: De grundläggande principerna

LSS ska göra det möjligt för alla att vara självständiga och delaktiga. Lagen slår fast att alla har lika värde och att ingen ska ses som ”föremål för åtgärder”. I detta första avsnitt av artikelserien LSS-skolan beskriver Harald Strand bakgrunden och de grundläggande principerna. Han beskriver även lagens omfattning, mål och kvalitet.

”Det är alltid chefens fel!”
Nyheter

”Det är alltid chefens fel!”

Det är alltid chefens fel om en organisation har hög personalomsättning. Det extra problemet med LSS-handläggare är att det drabbar enskilda medborgare som behöver deras stöd, skriver Harald Strand, ordförande för Stockholms läns FUB i denna debattartikel.

Kan LSS till vuxen avslås på grund av ”föräldraansvar”? Ja!
Debatt

Kan LSS till vuxen avslås på grund av ”föräldraansvar”? Ja!

DEBATT. Här på Föräldrakrafts webb har vi haft en debatt om god man och förälder. Att många myndighetspersoner inte tycker att förälder skall få vara god man.
Här tänker jag fokusera på paradoxen att föräldraansvar använts av samma myndigheter när de vill avslå begäran på LSS-insatser! Då är vi bra att ha.

Än en gång ifrågasätts anhöriga som god man
Nyheter

Än en gång ifrågasätts anhöriga som god man

DEBATT. Jag har tidigare skrivit ett debattinlägg här på Föräldrakraft om att ”Uppdrag Granskning förstärker bilden att godmanskap bara är att sköta ekonomi åt huvudmannen”.
Nu satt jag åter på LSS-konferens och hörde en deltagare säga att ”anhöriga inte borde få vara god man”!

Juridik och sunt förnuft
Nyheter

Juridik och sunt förnuft

KRÖNIKA. En period av mitt yrkesliv arbetade jag ofta nära affärsjurister i processer där parterna ofta var oense om avtalstolkningar. Mina jurister lärde mig att ”juridik är i grunden sunt förnuft”. På så sätt avslutades de flesta processerna i förlikning. Rimligt då båda parter kunde prognostisera utfallet i en eventuell domstolsförhandling!

När kommer vallöftet om bättre vård för de allra mest utsatta?
Nyheter

När kommer vallöftet om bättre vård för de allra mest utsatta?

DEBATTARTIKEL. Absolut – det behövs vårdcentraler som är specialiserade! Dock kanske inte i första hand för äldre, som Socialdemokraterna i Stockholms landsting föreslår.
Den grupp som verkligen behöver bättre vård är personer inom LSS som bor på särskilda boenden. När kommer braskande vallöften för denna grupp?

10 frågor till Harald Strand
Nyheter

10 frågor till Harald Strand

Harald Strand har blivit rösten som allt fler lyssnar på. Hans blogg ”Reclaim LSS” handlar om personer med stora funktionsnedsättningar, och läses av politiker, jurister och handläggare. En av påhejarna är Karl Grunewald som berömmer bloggen som motvikt till de krafter som försöker begränsa insatserna enligt LSS.

Uppdrag Granskning missar de största problemen med god manskap
Debatt

Uppdrag Granskning missar de största problemen med god manskap

Debattartikel: Uppdrag Granskning förstärker bilden av att god manskap bara handlar om att sköta ekonomin. Att ”bevaka rätt” och ”sörja för personen” är dock viktigare. Här finns betydligt fler fall av vanvård. Utan föräldrar och anhöriga skulle hela systemet haverera, skriver Harald Strand.

Harald Strand: Mediedrevet mot assistans är orimligt
Nyheter

Harald Strand: Mediedrevet mot assistans är orimligt

DEBATT. Mediadrevet kring fusk i assistansersättningen är orimligt stort i förhållande till storleken. Senast nu i helgen i en bedrövlig ledare i DN, skriver Harald Strand, ordförande för FUB Stockholms län, i denna debattartikel.