/ Helsingborg

Helsingborg

”Skolan ska utbilda för vuxenvärlden”

”Skolan ska utbilda för vuxenvärlden”

– Vi kan inte gå inte gå in i väggen, för vem skulle då plocka upp bitarna efter oss?
Jenny Kruuse i Helsingborg beskriver vad många kämpande föräldrar känner. I hennes fall handlar det främst om en fungerande och meningsfull skola för 15-åriga dottern Ingrid.