Drottningen hyllade Ågrenska: Vi får aldrig ge upp kampen

Drottningen hyllade Ågrenska: Vi får aldrig ge upp kampen

En dröm för många föräldrar och barn. Ett nytt hus med bekvämt boende och möjlighet för fler familjer att vistas på Ågrenska.
Det framtida Stenhuset stod i fokus när Ågrenska på måndagen firade 100-årsjubileum.
Ett första spadtag togs av Madeleine Olsson Eriksson som ansvarig för Stena-stiftelsen som donerat 50 miljoner kronor till byggnationen.