/ Moha Frikraft

Moha Frikraft

Moha Frikraft inspirerar andra att våga vara sig själva

Moha Frikraft inspirerar andra att våga vara sig själva

Genom att berätta om sin ADHD, sin autism och sin CP-skada vill Moha Frikraft inspirera andra att våga vara sig själva. Noggrant förberedd utmanar hon sina svårigheter och föreläser om sina innersta drivkrafter.