Home / råd och stöd

råd och stöd

LSS-skolan

LSS-skolan 2: Råd och stöd, personlig assistans

Lektion 2 av LSS-skolan tar upp dels insatsen råd och stöd, dels insatsen personlig assistans. Men först en överblick: LSS har tio speciella insatser som anges i 9 § för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade: 1. rådgivning…

Nyheter

LSS-skolan lektion 2: Råd och stöd samt Personlig assistans

Här fortsätter LSS-skolan. Den första lektionen handlade om de grundläggande principerna för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lektion tar vi upp insatserna Råd och stöd samt Personlig assistans.