Åtgärdsprogram kan räddas efter massiv kritik

Åtgärdsprogram kan räddas efter massiv kritik

Förslaget att slopa kravet på åtgärdsprogram för elever i behov av stöd kan stoppas.
Efter hård kritik från skolmyndigheterna säger utbildningsminister Jan Björklund att förslaget ska omarbetas.