/ språkträning

språkträning

Språkträningen gör Elina delaktig

Språkträningen gör Elina delaktig

Elina, 8 år, har Downs syndrom och går i första klass på Myrängsskolan. Med hjälp av språkträning utifrån Karlstadmodellen kan hon tillgodogöra sig undervisningen. Föräldrakraft har åkt ut till Huddinge för att få veta mer.