De vill hjälpa kommunerna bli bättre på den lokala riskinformationen

De vill hjälpa kommunerna bli bättre på den lokala riskinformationen

I maj kom den hem till alla hushåll – broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
– Nu hoppas vi att kommunerna satsar mer på lättillgänglig kris-information till sina invånare, säger Stefan Anering, biträdande enhetschef på MSB.