/ Towe Paqualin

Towe Paqualin

Betydelsen av vänskap

Betydelsen av vänskap

Vi kan med största sannolikhet lära henne att tala, och vi kan med största sannolikhet lära henne att gå. Men vi kan inte trolla fram en vän.