Autoadapt utmanar amerikanska jättar på fordonsanpassning

Autoadapt i Lerum stärker sin ställning som Europas största företag inom anpassning av fordon för funktionsnedsättningar. Autoadapt köper finländska Turvax rörelse.

Branschen har på senare år genomgått stora förändringar och Autoadapt, som idag exporterar 90 procent av sina produkter, har haft stora framgångar.

– Teknikutvecklingen har varit mycket snabb samtidigt som marknaden växer, säger vice vd Peter Wahlsten på Autoadapt.

– Turvax har en kultur och historia som stämmer mycket väl överens med vår egen. Marknadsposition och storlek harmonierar bra med vår strategi för och nu utvidgar vi vårt geografiska verksamhetsområde som planerat genom förvärvet av rörelsen i Turvax, som redan har ett inarbetat återförsäljarnät i stora delar av världen, säger Peter Wahlsten.

Även om Autoadapt blivit stora är det amerikanska tillverkare som dominerar internationellt.

– Vi arbetar för att stärka vår position, säger Peter Wahlsten. Det här förvärvet ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi och breddar vår kompetens och vårt produktprogram ytterligare.

Autoadapt finns på www.autoadapt.se