Avtal klart om dygnspass – men fortsatt oro inom personlig assistans

Den 5 maj 2023 kom fackförbundet Kommunal överens med SKR och Sobona om nya regler för dygnsvila.
Beskedet innebär att det blir möjligt för räddningstjänst, personlig assistans och LSS att jobba 24 timmar.

LÄS MER:
Vad händer med avtalen om nya arbetstider?
Assistenters protester tycks ha lönat sig

Kritik även mot nya avtalet om arbetstider

Men det är fortfarande inte självklart att assistenter och räddningspersonal kan fortsätta arbeta som idag. Och mycket tveksamt om assistenter, och andra grupper som protesterat, kommer att bli nöjda.

En av de kritiska rösterna är Jeanette Liljekvist, personlig assistent och drivande inom en grupp assistenter i Karlskrona som protesterat mot nya arbetstidsreglerna:

– Vi ska varje år behöva göra en MBL-förhandling för att få dispens godkänd. I en sådan förhandling finns det så många kryphål så det är inte troligt att dispensen blir godkänd, och då får de ju ändå bort möjligheten att jobba dygnspass, säger Jeanette Liljekvist.

Jeanette Liljekvist, personlig assistent
Jeanette Liljekvist, personlig assistent, kritiserar överenskommelsen och hoppas på stor uppslutning vid demonstrationen i Stockholm den 10 maj.

Den nya överenskommelsen tycks inte heller stoppa planerna på en demonstration kommande vecka. Den 10 maj planerar personliga assistenter, vårdpersonal och räddningstjänst en ”manifestation för schemafrihet”. Ett demonstrationståg går från Norrmalmstorg klockan 13.30 till SKR:s kontor på Hornsgatan i Stockholm.

”Vi tycker att varje arbetsplats ska ha friheten att lägga sina egna scheman. Det är vi som kan vår verksamhet och vet vad som är bäst”, skriver arrangörerna i kallelsen.

”Mitt liv vänds upp och ner”

I en intervju med tidningen Dagens Etc säger Ninnie Wallenborg att överenskommelsen mellan Kommunal och SKR fortfarande skapar stor osäkerhet.

– Gränsen kommer att bli 20 timmar. Sedan behöver man förhandla om de sista fyra timmarna. Och det kan man kanske tycka är rimligt. Men jag vet inte om den nya överenskommelsen påverkar mig som inte har jourtid i mitt beslut, utan bara aktiv tid. Det känns väldigt osäkert. Hela mitt liv skulle vändas upp och ner om det här går igenom, säger Ninnie Wallenborg till Dagens Etc.

Assistenter, ledsagare och avlösare berörs

Kommunals överenskommelse med SKR och Sobona innebär att arbetstid kan förläggas upp till 20 timmar i de fall verksamhetens behov kräver det.

För längre arbetspass skapas ett dispensförfarande som möjliggör arbete upp till 24 timmar för bland andra räddningstjänstpersonal och LSS-personal.

För personliga assistenter, ledsagare och avlösare kan arbete förläggas upp till 24 timmar, utan dispens och efter endast en lokal MBL-förhandling. Men bara om ”inga andra rimliga åtgärder står till buds”, uppger SKR. Det blir betydligt enklare att få dygnspass godkända i en lokal förhandling jämfört med att vänta på att få dispens.

Bakgrunden till att assistenter, ledsagare och avlösare får mer flexibla regler är att det är verksamheter enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS bygger på enskildas självbestämmande och att man ska kunna ”leva som andra”.

Den nya överenskommelsen gäller från den 1 februari 2024, och gäller enbart på HÖK/AB med specialbestämmelser.

Kommunal: Robusta regler för assistenter och LSS-personal

Kommunal beskriver överenskommelsen som att det nu finns ”ett robust regelverk som efter lokal MBL-förhandling gör det möjligt att jobba 24 timmar för personliga assistenter, ledsagare och avlösare. Vid planering av ordinarie arbetstid och jourpass kan 20 timmar överstigas om det är absolut nödvändigt för att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter som följer av lag. Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då inga andra alternativ står till buds.”

Den sammanlagda arbetstiden får då som högst uppgå till 24 timmar. Kommunal skriver vidare att vid ”sådan förläggning ska den efterföljande vilan förläggas i direkt anslutning till arbetspassets slut, vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden”.

När behövs dispens?

Kommunal uppger att för personlig assistans, ledsagare och avlösare behöver ingen dispens sökas, utan 24-timmarspass kan förläggas efter en lokal MBL-förhandling där arbetsgivare och Kommunal är överens.

För andra verksamheter krävs att arbetsgivaren, efter beslut av arbetsgivarens högsta ledning, söker dispens från arbetstidsnämnden.

SKR: Klarar både EU-krav och samhällsintresset

Parterna bedömer att överenskommelsen med möter både allmänhetens behov av samhällsviktiga välfärdstjänster och de krav som EU-kommissionen ställer på att lag och kollektivavtal ger medarbetarna ett tillräckligt starkt skydd.

− De nya överenskommelserna kommer att skickas in till EU-kommissionen och ingå i den granskning som görs av den grundöverenskommelse om arbetstid som träffades av parterna den 30 november 2022, säger Ulf Olsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Huruvida EU-kommissionen kommer att godkänna innehållet i överenskommelsen är oklart, likaså när besked om detta kommer.

EU-krav ligger bakom

Det är hårdare krav från EU om dygnsvila som ligger bakom striden om arbetstidsreglerna. Inom personlig assistans har de flesta varit överens om att pass som innehåller jour kan vara extra långa, till exempel 24 timmar. Både assistansanvändare och personliga assistenter har i de flesta fallen sett fördelar med denna flexibilitet. Därför har planera på hårdare regler väckt stark protester.

Johan Pehrson: Personlig assistans måste fungera

Johan Perhson (L), arbetsmarknadsminister. Foto: Linnea Bengtsson
Johan Perhson (L), arbetsmarknadsminister. Foto: Linnea Bengtsson.

Den 4 maj gav sig arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) in i striden kring EU-kravet om arbetstider för bland annat personliga assistenter. Till Sveriges Radios Ekot sa Johan Pehrson att han är beredd att titta på frågan om arbetsmarknadens parter inte lyckas lösa den.

– Vi måste ha en brandkår som fungerar, vi måste ha personlig assistentstöd till människor som fungerar, sa Johan Pehrson. Det här handlar också om hur det ser ut på arbetsmarknaden, med personalbrist i många yrken, bland annat omsorgen i stora delar av Sverige.

Överenskommelsen i korthet

  • Arbetstagaren har i grundöverenskommelsen rätt till minst 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar
  • Parterna inrättar ett dispensförfarande som ska tillämpas restriktivt. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar.
  • Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. Innan en begäran om dispens ska sedvanlig MBL-förhandling genomföras. Beslut om dispens bereds av berörda centrala parter och beslut fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd.
    Källa: SKR

Läs mer om överenskommelsen på Kommunals webbsida.

Kan bli utgångspunkt även för Fremias medlemmar

Reglerna som det nu överenskommits gäller endast kommuner, kommunala bolag och regioner. Privata företag påverkas inte direkt av överenskommelsen, men den kan bli en utgångspunkt när övriga parter på arbetsmarknaden, till exempel arbetsgivarorganisationen Fremia,  förhandlar om sina regler för dygnsvila.

– Det är positivt att parterna inom den kommunala verksamheten nu har kommit överens om en särreglering för vissa områden. Det ger ett bra utgångsläge när Fremia nu ska analysera om det finns behov av att reglera frågan för våra medlemmar, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef, Fremia.

LÄS ÄVEN: Kommunal tog emot 26 000 krav på räddade dygnspass
GUIDE: Hur påverkas personlig assistans av nya arbetstidsregler?