Se videon med Bengt Westerberg på Livets Möjligheter

 

I slutet av oktober 2022 anordnades Livets möjligheter – en konferens som fokuserade på det livslånga lärandet för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, personal och beslutsfattare. Under konferensen höll den tidigare socialministern Bengt Westerberg ett inledningsanförande.

Så skapades LSS och personlig assistans

Bengt Westerberg var med och drev igenom LSS-reformen på 1990-talet. Under sitt inledningsanförande gav han en historisk tillbakablick i hur LSS kom till och berättade om hur föräldrars berättelser kom att påverka hans arbete.

– LSS-reformen och assistansen har betytt väldigt mycket för att öka livets möjligheter för de som har personlig assistans och även för deras anhöriga. Ska vi nå målet om allas rätt till ett likvärdigt liv behöver vi se till att fler får möjlighet till personlig assistans, sa Bengt Westerberg.

Video och reportage från anförandet

På Nka:s webbsida kan du se Bengt Westerbergs tal i efterhand

Där kan du också läsa ett reportage om talet

Konferensen anordnades av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Anhörigas riksförbund, Bräcke diakoni, Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, Centrum för sällsynta diagnoser, FUB, RBU, Svensk neuropediatrisk förening, Stiftelsen JAG, Synskadades riksförbund och Ågrenska.

 

Artikeln kommer från en samarbetspartner till HejaOlika. Den är ej producerad av HejaOlikas redaktion.