Bostadsbolag diskriminerar personer med funktionsnedsättning – DO vill ändra lagen

Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius begär idag att förbudet mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet utökas till att även gälla hyresbostäder.

Rapport om diskriminering

Bakgrunden är en ny rapport från DO som visar att diskriminering förekommer på dagens hyresbostadsmarknad.

Hur hyresvärdar fördelar bostäder och vilka krav och villkor som ställs på bostadssökande är av stor betydelse, menar DO.

LÄS ÄVEN: Sjukersättning inget hinder för att överta mammans lägenhet

Aktivitetsersättning godtas inte som inkomst

Exempel på problem som DO vill komma åt med en lagändring är att hyresvärdar ibland ställer höga inkomstkrav på sina hyresgäster, och att de ibland inte godtar sjukersättning och aktivitetsersättning som inkomst.

En studie av bostadsforskaren Martin Grander visade exempelvis att 34 procent av de allmännyttiga bostadsbolagen inte godtog aktivitetsersättning som inkomst, 16 procent godtog inte sjukersättning och 36 procent godtog inte bostadsbidrag eller bostadstillägg.

Även Boverket har nyligen rapporterat att det är mycket vanligt att sjuk- och aktivitetsersättning ofta inte godtas som inkomst när bostadsbolag bedömer om en person ska få hyra lägenhet.

Boverket om vilka inkomstslag som godtas av bostadsbolag
Vilka inkomster godkänns av bostadsbolagen? Mer än en tredjedel av de privata hyresvärdarna vill inte ha personer med sjuk- och aktivitetsersättning som hyresgäster. Bland kommunala hyresbolag säger 8 procent nej. Tabellen visar andelar i procent, och är hämtad från Boverkets rapport ”Risk för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden”, rapport 2021:9.

Drabbar personer med funktionsnedsättning

Det här är problem som är vanliga för personer med funktionsnedsättningar, som generellt har lägre inkomster än genomsnitten och som i många fall är beroende av ersättningar som bostadsbolag inte godtar som inkomst.

Funktionsrätt Sverige välkomnar förslagen från DO.

”En hyresvärd behöver kunna försäkra sig om en hyresgästs möjlighet att betala hyran. Men det ska ju exempelvis inte spela någon roll om en persons inkomst kommer från sjuk- eller aktivitetsersättning eller från lönearbete. Det är oerhört viktigt att de här formerna av diskriminering blottläggs och ännu viktigare att de åtgärdas. Nu hoppas vi att regeringen lyssnar på DO och tittar vidare på rekommendationerna från FN”, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.

”Vi är tacksamma över att DO uppmärksammar de här problemen och dessutom kommer med ett förslag som ligger i linje med både civilsamhällets rekommendationer och FN:s kommentarer på området”, säger Nicklas Mårtensson.

LÄS ÄVEN VÅR GUIDE: Allt om sjuk- och aktivitetsersättning