Sjukersättning inget hinder för att överta mammans lägenhet

Svea Hovrätt slår fast att en närstående visst kan överta ett hyreskontrakt, även om personen saknar arbetsinkomst och endast lever på sjukersättning.

Hade bott i lägenheten sedan 2016

Fallet handlar om en 78-årig mamma i Skåne som flyttade till ett vårdboende och ville låta sonen ta över hyreslägenheten, där de båda hade bott sedan 2016.

Detta ville hyresvärden, ett dödsbo, inte gå med på, åtminstone inte utan en kraftig hyreshöjning.

Hyresvärden ansåg att mamman hade lämnat lägenheten, och inte längre hade något hyresavtal att överlåta. Värden krävde därför att sonen skulle flytta.

LÄS ÄVEN: Bostadsbolag diskriminerar personer med funktionsnedsättning – DO vill ändra lagen

Hyresnämnd och hovrätt gick på samma linje

Hyres- och arrendenämnden i Malmö bedömde att sonen var att anse som närstående. Nämnden ansåg också att hyresvärden måste acceptera honom som hyresgäst. Sonen har ingen arbetsinkomst men 11 190 kronor i sjukersättning och 5 316 kronor i bostadstillägg.

Hyresvärden överklagade till hovrätten och begärde att sonen inte skulle få överta hyreskontraktet. Hovrätten (mål nummer ÖH 3113-22) hade dock samma uppfattning som hyresnämnden, och avslog överklagandet.

LÄS ÄVEN VÅR GUIDE: Allt om sjuk- och aktivitetsersättning