Downs syndrom kan nu ge rätt till ersättning för riskgrupper

Försäkringskassan meddelar nu att personer med Trisomi 21 (Downs syndrom) kan ha rätt till ersättning för riskgrupper.

Avstå från arbete

Ersättning för riskgrupper är en tillfällig ersättning för personer som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas av covid-19 på jobbet.

Den som har Downs syndrom / Trisomi 21 och beviljas ersättningen får ett schablonbelopp på som mest 810 kronor före skatt under perioden 1 januari–30 april 2021, uppger Försäkringskassan på sin webbplats.

Närstående och assistenter

Vidare skriver Försäkringskassan att personer som har närståendepenning eller som är assistenter till närstående med Trisomi 21 kan ansöka om ersättning om de måste avstå från att arbeta för att undvika att smitta sin närstående.

Personer med Downs syndrom och deras anhöriga har länge väntat på besked om att man ingår i riskgrupperna. Trots forskarlarm om höga risker dröjde det till slutet av februari innan Downs syndrom togs upp på socialstyrelsens riskgruppslista.

Nio riskgrupper kan få ersättning

På Försäkringskassans webbplats listas nio grupper som kan ha rätt till ersättning som riskgrupp för covid-19.

En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).

Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.

Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.

En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.

Binjurebarkssvikt.

Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.

Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19, någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.

Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet, eller

Trisomi 21 (Downs syndrom).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *