Enda ljuspunkten: fortsatt stopp för omprövningar

Det var positivt att socialministern betonade att det inte är aktuellt att återinföra tvåårsomprövningen. Det beskedet kan skänka ett visst lugn till de som har assistans idag.
Det säger Pia Steensland (KD) i en kommentar till interpellationsdebatten mellan henne och socialminister Lena Hallengren (S).

– Om tvåårsomprövningarna skulle återinföras skulle många fler personer förlora rätten till assistans, säger Steensland och hänvisar till rapporten nyligen från Försäkringskassan.

”Sannolikt inte rätt till assistans vid omprövning”

I rapporten skriver Försäkringskassan ”att tvåårsomprövningarna togs bort har också lett till att vissa assistansmottagare har kvar sin ersättning, trots att de med största sannolikhet inte hade haft rätt till assistansersättning om de ansökt i dag”.

– Myndighetens rapport bekräftar det vi redan visste – att rättspraxis har förskjutits kraftigt under de senaste åren, säger Steensland.

LÄS MER: Försäkringskassan vill förenkla omprövningar av assistans

Interpellationsdebatten

Interpellationsdebatten i riksdagen hade som bakgrund att bedömningarna av rätten till assistans för grundläggande behov blivit ännu mer strikta vad gäller personlig hygien.

– Det var ett steg i rätt riktning att socialministern uttryckte att den strikta bedömning av vad som ingår i det grundläggande behovet personlig hygien strider mot intentionen med LSS. Jag beklagar dock att ministern inte är villig att ta initiativ till lagändringar som skulle återställa rättspraxis och återupprätta intentionen med LSS. Det är ett svek mot personer som är i behov av assistans, säger Pia Steensland som tagit initiativ till interpellationsdebatten.

Kritik mot regeringen

Även om Steensland och Hallengren delar uppfattningen att dagens strikta bedömningar strider mot LSS intentioner är Steenland mycket kritisk till regeringens agerande:

– Det är oacceptabelt att personer med funktionsnedsättning inte har samma rätt som jag själv att bestämma över sitt eget liv och sin vardag.

”Anmärkningsvärt att man inte gör allt”

– Det är anmärkningsvärt att beslutsfattare med mandat att påverka inte gör allt i sin makt för att återupprätta intentionen med LSS. Det som pågår nu är ett välfärdssvek och det kan vi kristdemokrater inte acceptera. Vi kommer därför fortsätta att protestera och arbeta för en värdig funktionshinderspolitik där människovärdet sätts främst, säger Steensland.

Se debatten

Hela interpellationsdebatten kan ses på riksdagens webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *